Porady techniczne, pytania
Tematyka: 

Witam,
Jestem właśnie na etapie kupowania domu w zabudowie bliźniaczej (154m2, Łomianki) w stanie developerskim (zrobione wylewki, położone ogrzewanie podłogowe). Dom leży na gruntach gliniastych, niezbyt przepuszczalnych. Zachodzi obawa, że hydroizolacja pozioma podłogi na gruncie nie została wykonana dostatecznie dobrze. Jakie są możliwości na obecnym etapie prac dodatkowego zaizolowania podłogi i fundamentów? Jakie by mogły być tego koszty?
Pozdrawiam

Katarzyna S. Warszawa


Szanowna Pani Katarzyno,
dziękuję za zwrócenie uwagi na nasz System Bezpieczny Fundament Icopal. Wszelkie prace związane z wykonaniem izolacji części podziemnych budynku mają to do siebie, że ich wykonanie jest niezwykle istotne dla trwałości całego obiektu na przyszłe lata, z kolei popełnione błędy często są nie do naprawienia w przyszłości.
I w Pani przypadku powyższa formuła niestety ma zastosowanie. Z Pani maila wynika bowiem, że ogrzewanie podłogowe jest już położone oraz wylewki są już wykonane. Czyli, jeśli dobrze rozumiem, nie można sie już dostać do warstwy hydroizolacyjnej i jej poprawić. Nie wiem równiez na czym opiera Pani swoje stwierdzenie, że "hydroizolacja pozioma podłogi na gruncie nie została wykonana dostatecznie dobrze"?

Jeśli zastosowano materiały złej jakości to może się pojawić po kilku latach zawilgocenie podłogi wynikające ze spękania tych materiałów - np. pap na osnowie z welonu szklanego bądź z tektury. Z doświadczenia wiem, że firmy deweloperskie maksymalnie oszczędzając na wykonawstwie stosują papy typu V60 - czyli papy na welonie szklanym. Rozciągliwość osnów i asfaltów w tych papach jest minimalna (na poziomie 4%) w związku z tym osiadający obiekt może spowodować rozerwanie lub ścięcie warstwy hydroizolacyjnej a w rezultacie może to być przyczyną podciągania kapilarnego wilgoci w późniejszych latach do wyższych partii murów. Idealnym rozwiązaniem są natomiast papy na asfalcie modyfikowanym SBS (rozciągliwość asfaltu nawet do 1000%) oraz na osnowach z włóknin poliestrowych z rozciągliwością względną do 60%. Takie właściwości papy gwarantują, że nawet znaczne spękania murów nie wpłyną negatywnie na ciągłość hydroizolacji. W ofercie Icopal S.A specjalistyczną papą do ochrony fundamentów i wylewek na gruncie jest papa Fundament Szybki Profil SBS a na terenach zagrożonych radonowo : Fundament Antyradon Szybki Profil SBS.
Niestety w obecnej chwili (przy wykonanym już ogrzewaniu podłogowym) nie można zastosować nowej warstwy lepszej papy. Chyba ,że istnieje jeszcze możliwość zdemontowania ogrzewania podłogowego i warstwy docieplenia (tylko w wypadku, gdy rury nie są zalane betonem). Wiąże się to jednak z ogromnym nakładem pracy i kosztów i raczej nie wchodzi w grę - chyba , że już w tym momencie widoczne sa wyraźne ślady zawilgoceń na ścianach ( Uwaga - mogą one (ślady zawilgoceń) wynikać również z zawilgocenia ze strony świeżych wylewek betonowych i prowadzonych prac murarskich - na obecnym etapie budowy nie można jednoznacznie poprawnie zidentyfikować zawilgoceń murów i wylewki pochodzących z ewentualnych nieszczelności hydroizolacji).

Nie jestem również pewien (nie opisuje Pani tego w mailu) czy ekipa wykonawcza zostawiła od wewnętrznej strony ściany fartuch z papy o szerokości co najmniej 20 cm, do którego należało zgrzać hydroizolację poziomą na wylewce podłogowej. Jest to bardzo często popełniany błąd – w rezultacie często dochodzi do zawilgocenia na styku ściany i podłogi wynikającego z braku ciągłości w hydroizolacji poziomej. Jeśli był popełniony tego typu błąd to w przyszłości pojawi się na styku ściany i podłogi wyraźny ślad wilgoci sięgający kilkunastu cm na ścianę.


Jeśli w przyszłości na ścianach pojawią się ślady wyraźnego zawilgocenia pochodzącego z podciągania kapilarnego (brak prawidłowej izolacji poziomej ścian) a w pomieszczeniach wyczuwalna będzie wyraźnie wilgoć to można zastosować produkt, który wprowadzamy do swojej oferty w przyszłym roku o nazwie DRYZONE Suchy Mur icopal (prod. Wlk Brytania) , który jest preparatem do iniekcyjnego osuszania murów - wytwarza nieprzepuszczalną dla wody poziomą barierę w murze, odcinając dostęp wilgoci od ziemi. Informacje o tym produkcie pojawią sie na stronie www.fundament.icopal.pl na początku roku 2010.

Podobnie w wypadku izolacji pionowej ścian fundamentowych - (nie opisuje Pani sposobu wykonania tej hydroizolacji). Jeśli istnieje możliwość na obecnym etapie budowy zastosowania masy Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS (min 2 warstwy) na podkładzie z Siplast Primer Szybki Grunt SBS (1 warstwa) to bardzo prosze o takie jej wykonanie - warto zastosować nawet 1 warstwę . Z konieczności wykonać można na tym etapie budowy tylko zabezpieczenie ściany od strony zewnętrznej budynku. Warto również wyonać pionowy drenaż obiektu z wykorzystaniem maty drenującej Icodren 10 Szybki Drenaz SBS + sączki drenarskie. Drenaż taki spowoduje, że na ściany fundamentowe budynku nie będzie napierała woda gruntowa, przez co ściany budynku będą mniej zawilgocone.

Poza tym polecam Pani również zastosowanie profilaktycznego zabezpieczenia ścian przyziemia od strony zewnętrznej i wewnętrznej (szczególnie jeśli połączenie izolacji poziomej spod ścian i izolacji poziomej podłóg jest niepewne) w postaci preparatu do zwalczania grzybów Grzybo-Izol Mur. Jest to jeden z elementów Systemu BFI – wszelkie szczegóły na naszej stronie www.fundament.icopal.pl

Wszelkie informacje o wymienionych wyżej produktach znajdzie Pan na naszej stronie poświęconej BFI www.fundament.icopal.pl

Również informacje dotyczące cen produktów uzyska Pani od naszych partnerów handlowych. Kontakt do nich znajdzie pani na: www.fundament.icopal.pl/index.php?page=dystrybucja.

 

Pozdrawiam

Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo Techniczne, ICOPAL S.A.


ZABEZPIECZENIE ANTYRADONOWE BUDYNKU

(pytanie zamieszczone w MURATORZE, marzec 2010)

 

Witam,
Szukam informacji na temat izolacji poziomej budynku, jest on w tej chwili w stanie surowym otwartym, czyli izolacja pionowa fundamentów oraz pozioma pod ścianami jest wykonana, natomiast teraz kolej na izolacje poziomą podłóg. Niestety przed wyborem poprzednich izolacji nie znałem jeszcze oferty Icopal więc zdałem się na opinie wykonawcy jest to więc standardowa izolacja: Pozioma - podwójna papa,  Pionowa - Dysperbit, Styrodur, Folia kubełkowa Zastanawiając się nad izolacją podłóg natrafiłem na Państwa system Szybki Profil SBS, a w szczególności Papę Fundament Antyradon Szybki Profil SBS. Proszę o informacje (gdyż te znalezione na Państwa stronie nie do końca rozwiewają wszystkie moje wątpliwości), czy jest zasadnym na tym etapie korzystanie jak gdyby z części Państwa systemu. Jeśli tak to jakich materiałów dokładnie powinienem użyć w celu wykonania izolacji poziomej podłóg na parterze Pana zdaniem w celu uzyskania optymalnego efektu. (jeśli to ma znaczenie to na większości powierzchni będzie ogrzewanie podłogowe i styropian od grubości 10cm)

Pozdrawiam

Dariusz G. Wrocław

 

 


Szanowny Panie Dariuszu,
Dziękuję za zwrócenie uwagi na nasz System Bezpieczny Fundament Icopal. Wszelkie prace związane z wykonaniem izolacji części podziemnych budynku mają to do siebie, że ich wykonanie jest niezwykle istotne dla trwałości całego obiektu na przyszłe lata, z kolei popełnione błędy często są nie do naprawienia w przyszłości.
Z Pana opisu wynika, że przy wykonywaniu izolacji pionowych i poziomych w Pańskim budynku zastosowano „podwójną papę” – prawdopodobnie  zwykłe papy asfaltowe w ilości dwóch warstw na osnowie z welonu szklanego bądź tektury klejone na lepik asfaltowy na gorąco bądź na lepik  na zimno (?). Niestety takie rozwiązanie nie spełnia standardów Systemu Bezpieczny Fundament Icopal. Papy na asfalcie oksydowanym na osnowie z tektury bądź z welonu szklanego są nieodpowiednie do zastosowań hydroizolacyjnych w podziemnych częściach budynków. Rozciągliwość osnów i asfaltów jest minimalna (na poziomie 4%) w związku z tym osiadający obiekt może spowodować rozerwanie  lub ścięcie warstwy hydroizolacyjnej a w rezultacie może to być przyczyną podciągania kapilarnego wilgoci w późniejszych latach do wyższych partii murów. Idealnym rozwiązaniem są natomiast papy na asfalcie modyfikowanym SBS (rozciągliwość asfaltu nawet do 1000%) oraz na osnowach z włóknin poliestrowych z rozciągliwością względną do 60 %. Takie właściwości papy gwarantują, że nawet znaczne spękania murów nie wpłyną negatywnie na ciągłość hydroizolacji.  Nie jestem również pewien (nie opisuje Pan tego w mailu) czy ekipa wykonawcza zostawiła od wewnętrznej strony ściany fartuch z papy o szerokości co najmniej 20 cm, do którego będzie można zgrzać (lub skleić za pomocą kleju Siplast Klej Szybki Styk SBS) hydroizolację poziomą na wylewce podłogowej.  Jest to bardzo często popełniany błąd – w rezultacie często dochodzi do zawilgocenia na styku ściany i podłogi wynikającego z braku ciągłości w hydroizolacji poziomej. Problemem może być również poprawne połączenie 2 warstw  papy  z asfaltu modyfikowanego klejonego na lepik z papą Fundament Szybki Profil SBS zgrzewanej do wylewki poziomej na gruncie.  Jeśli taki fartuch z papy zostawiono to proponuję skleić go z papą Fundament Antyradon Szybki Profil SBS za pomocą kleju Siplast Klej Szybki Styk SBS, po wcześniejszym opaleniu folii antyadhezyjnej na spodzie papy Fundament Antyradon Szybki Profil SBS albo poprzez umiejętne zgrzanie papy do fartucha z 2 warstw pap oksydowanych już zastosowanych. Należy w tym przypadku zwrócić uwagę aby nie spalić lub stopić pap oksydowanych.
UWAGA: zastosowanie kleju Siplast Klej Szybki Styk SBS do klejenia pap wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi jest niedopuszczalne  z uwagi na możliwość ulatniania się oparów rozpuszczalnikowych, szczególnie przy zbyt obfitym stosowaniu tego kleju.
Podobnie w wypadku izolacji pionowej ścian fundamentowych. Izolacja powłokowa z Dysperbitu jest w zasadzie odpowiednia  w przypadku jej prawidłowego wykonania (min 4-5 warstw nakładanych na równe podłoże, przy zachowaniu poprawnej technologii układania) w gruntach przepuszczalnych i budynkach niepodpiwniczonych. Masa ta jest już technologicznie przestarzała i o wiele lepiej jej funkcje przejmuje inna masa do hydroizolacji powłokowych : Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS. Jeśli istnieje możliwość zastosowania dodatkowego tej masy do izolacji pionowych ścian fundamentowych – to warto zastosować nawet 1 warstwę.
Pragnę również zwrócić Pańską uwagę na to, że zastosowanie folii kubełkowej nie spełnia funkcji drenarskiej jedynie chroni styrodur przed uszkodzeniami mechanicznymi. W ofercie BFI funkcję maty drenarskiej spełnia Icodren 10 Szybki Drenaż SBS. W materiałach dotyczących maty Icodren 10 szybki Drenaż SBS znajdzie Pan również porównanie jej do standardowo stosowanej folii kubełkowej. Wszelkie informacje o wymienionych wyżej produktach znajdzie Pan na naszej stronie poświęconej BFI ; www.fundament.icopal.pl
Wracając do Pańskiego maila. Można oczywiście zastosować w Pańskim domu niektóre elementy Systemu BFI jeszcze w chwili obecnej. Po pierwsze zalecałbym zastosowanie specjalistycznej papy do izolacji wylewki na gruncie. Papą taką jest Fundament Szybki Profil SBS a dla terenów zagrożonych promieniowaniem radonowym: Fundament Antyradon Szybki Profil SBS. W wypadku gdyby od wewnętrznej strony budynku nie zostawiono wewnętrznego fartucha  z papy to papę Fundament Antyradon Szybki Profil SBS należy wywinąć na ściany do wysokości warstw podłogowych czyli na ok. 15 cm – tworząc rodzaj płytkiej wanny. Na linie połączenia ściany i podłogi warto wtedy po jej odczyszczeniu ułożyć taśmę Siplast Kit Szybka Izolacja SBS – wysokomodyfikowana taśmę z asfaltu SBS, która uszczelni połączenie pomiędzy izolacją pozioma pod ścianą na izolacją pozioma na wylewce podłogowej.
 
 W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi proszę nie stosować podkładu gruntującego a jedynie dokładnie zamieść a nawet odkurzyć podłoże i wtedy dopiero zgrzewać papę do odkurzonego podłoża. Preparat gruntujący zawiera rozpuszczalniki organiczne, które mogą w pomieszczeniach zamkniętych (użyte w zbyt dużych ilościach) ulatniać się do pomieszczeń dając nieprzyjemny zapach. Bezpośrednio na papę należy układać styropian twardy EPS 100  - najlepiej frezowany w jednej warstwie grub 10 cm albo w dwóch warstwach po 5 cm – pozwoli to na  dokładniejsze zaizolowanie wszelkich rur od c.o. oraz wodociągowych. Na styropian, w przypadku ogrzewania podłogowego układa się folię oddzielającą styropian od warstwy betonu. Do folii za pomocą specjalnych klipsów mocuje się rury PCV ogrzewania podłogowego – proszę  nie zapomnieć o listwach dylatacyjnych wzdłuż obwodu ścian aby „pracująca” podłoga mogła swobodnie się rozszerzać nie napierając na ściany. Grubość betonu powinna wynosić min 4 cm ale w przypadku ogrzewania podłogowego lepiej zastosować grubszą warstwę – będzie miała większą pojemność cieplną.
Uwaga: Aby zmniejszyć warstwę termoizolacyjną o połowę można zastosować płytę TERMOPIR (element systemu BFI) – właściwości termoizolacyjne tej płyty umożliwiają zredukowanie grubości docieplenia z 10 do 5 cm przy zachowaniu tych samych właściwości termoizolacyjnych.
Poza tym polecam Panu również zastosowanie  profilaktycznego zabezpieczenia ścian przyziemia od strony zewnętrznej i wewnętrznej (szczególnie jeśli połączenie izolacji poziomej spod ścian i izolacji poziomej podłóg jest niepewne) w postaci preparatu do zwalczania grzybów Grzybo-Izol Mur. Jest to jeden z elementów Systemu BFI – wszelkie szczegóły na naszej stronie www.fundament.icopal.pl

Na papę Fundament Antyradon Szybki Profil SBS (na zachowanie właściwości hydroizolacyjnych i trwałość bariery antyradonowej)  zastosowaną poza systemem BFI może Pan uzyskać pisemną gwarancję w wysokości 50 lat po zarejestrowaniu jej na stronie www.gwarancje.icopal.pl.

W razie wątpliwości proszę o kontakt

 

Pozdrawiam

Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo Techniczne, ICOPAL S.A.


IZOLACJA PIONOWA W SĄSIEDZTWIE BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO

(pytanie zamieszczone w MURATORZE, marzec 2010)

 

Zaprojektowaliśmy następującą hydroizolację; Izolacja pionowa w podpiwniczeniu przy zmiennym lustrze wody gruntowej - system powłoki izolacji typu średniego z modyfikowanej papy termozgrzewalnej. Budynek przylegać będzie do istniejącego sąsiedniego podpiwniczonego obiektu. JAK WYKONAĆ IZOLACJĘ PIONOWĄ PRZY TYM BUDYNKU ???

Zenon Z. Radom


Szanowny Panie Zenonie
Jest to dość typowy przypadek izolacji nowo wznoszonego budynku w gęstej zabudowie miejskiej i nawiązaniu się z izolacjami tegoż budynku w bezpośredniej bliskości starej zabudowy. Sytuację w Pana przypadku komplikuje wysoki poziom wody gruntowej a w zasadzie zmienny jej poziom. Tym niemniej nawet okresowe podnoszenie się wody gruntowej może zagrażać piwnicom nowo wznoszonego obiektu. W związku z tym proponuję aby zaprojektować w przypadku nowego budynku izolację zewnętrzną ciężką czyli tak zwaną wannę zewnętrzną. Przypadek taki jest dość przejrzyście opracowany w na naszej stronie internetowej poświęconej izolacjom podziemnych części budynków: www.fundament.icopal.pl.
Rozwiązania gotowych fundamentów znajdzie Pan w rozdziale „Wybierz 1 z 64 rozwiązań Systemu" Podobnym do opisywanego przypadku jest np. rozwiązanie : 133c.
 W opracowaniu tego rozwiązania znajdzie Pan szczegółowe rysunki techniczne w formacie .pdf i .dwf. Na życzenie mogę dosłać rysunki w formacie do edycji .dwg.
Również poszczególne etapy wykonania wanny szczelnej, wraz z zastosowanymi produktami, znajdują się w przejrzystej prezentacji dostępnej przy opisie tegoż rozwiązania.

Przechodząc do szczegółów:
W związku z tym, że budynek istniejący stoi na osobnej działce budowlanej a ponadto ze względów konstrukcyjnych powinien być oddylatowany od budynku istniejącego to część izolacyjna ściany, czyli zasadnicza wanna zewnętrzna nie powinna w żadnym punkcie wykorzystywać ściany budynku istniejącego jako podłoża. Zalecam po wykonaniu wykopu pod nowy budynek i odsłonięciu ściany budynku istniejącego odczyścić ją i wyrównać .

Uwaga: Moment odkopania ściany budynku sąsiedniego jest jedynym i niepowtarzalnym momentem aby właściciel obiektu sąsiedniego mógł wykonać ewentualne prace naprawcze i dodatkowe izolacyjne w zakresie swojego fundamentu. Sprawa nie dotyczy oczywiście budynku nowo wznoszonego ale być może warto w zakresie przyszłych dobrosąsiedzkich stosunków poinformować go o takiej nadarzającej się możliwości. Icopal S.A. dysponuje również preparatem do iniekcji murów i osuszania murów budynków istniejących. Procedura jest bardzo szybka i pewna w działaniu ponadto dużo tańsza od oferty konkurencji ze względu na możliwość samodzielnego przeprowadzenia iniekcji. W sprawie szczegółów jestem do dyspozycji.

Następnie należy wykonać wylewkę betonową o grubości ok. 10 cm i po jej wyschnięciu zagruntować ją preparatem gruntującym Siplast Primer Szybki Grunt SBS. W bezpośredniej bliskości ściany istniejącego budynku należy na istniejącej wylewce betonowej wykonać ściankę z bloczków betonowych lub cegieł pełnych o grubości 12-15 cm - będzie ona konstrukcja wsporczą pod dwie warstwy papy izolacji pionowej, stanowiących element wanny ciężkiej zewnętrznej.Po wymurowaniu ścianki z bloczków betonowych (lub cegieł pełnych), wewnętrzną jej część należy otynkować i zagruntować Siplast Primerem Szybkim Gruntem SBS.Pomiędzy płaszczyzną ściany a płaszczyzną wylewki należy wykonać ukosowanie z zaprawy cementowej w formie trójkąta o długości przyprostokątnej 10-15 cm. Pozwoli to na bezproblemowe wywinięcie papy z płaszczyzny poziomej na pionową. Do bezpośredniego wykonania izolacji wanny ciężkiej zewnętrznej rekomenduję zastosowanie papy dedykowanej do hydroizolacji części podziemnej budynków (wyprodukowanej w oparciu o PN-EN 13969:2006) o handlowej nazwie Fundament Szybki Profil SBS w ilości 2 warstw.Od poprawnego wykonania - zgrzania tej papy do podłoża zależy później szczelność całego układu. Szczególnie starannie należy wykonać w obrębie przyszłego fundamentu wszystkie narożniki wklęsłe i wypukłe. Odpowiednie instrukcje i rysunki znajdują się na naszej stronie internetowej: http://www.icopal.pl/uploads/instrukcje/papy_instrukcja.pdf

Po wykonaniu zasadniczej warstwy hydroizolacyjnej, wzdłuż ściany budynku istniejącego należy zainstalować warstwę termoizolacyjną np. styropian EPS o zaprojektowanej grubości.Następnie na wykonanej izolacji wanny zewnętrznej należy wykonać zasadniczą płytę fundamentową (zbrojoną) na której będzie posadowiona konstrukcja obiektu.

Zaproponowana przeze mnie papa Fundament Szybki Profil SBS jest specjalnie opracowana dla robót fundamentowych - również w tym przypadku, podczas prowadzonych prac zbrojeniowych, zwiększonego ruchu pieszego i składowania materiałów budowlanych na jej powierzchni gwarantuje, że nie ulegnie uszkodzeniu a w każdym razie wytrzyma bez porównania więcej aniżeli każda inna papa użyta w podobnym celu.

Pozostałe szczegółowe etapy zaprojektowania izolacji wanny zewnętrznej ciężkiej wraz z doborem odpowiednich produktów zajdzie Pan na naszej stronie.
Również informacje (np. dokumentacja techniczna, atesty PZH, deklaracje zgodności i inne informacje techniczne) dotyczące elementów Systemu Bezpieczny Fundament Icopal takich jak papa Fundament Szybki Profil SBS, klej Siplast Klej Szybki Styk SBS, podkład gruntujący i inne znajdzie Pan na www.fundament.icopal.pl

Oczywiście każdy przypadek należy potraktować indywidualnie i aczkolwiek Icopal S.A. dołożył wszelkich starań aby poprawnie przedstawić rozwiązania izolacji podziemnych części budynku w różnych przypadkach warunków gruntowo - wodnych to nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za zastosowanie tych rozwiązań w indywidualnych przypadkach w budownictwie. Każdorazowo projekt techniczny należy adaptować przez uprawnionego projektanta.

W razie jakichkolwiek wątpliwości bardzo proszę o kontakt - postaram wyjaśnić pozostałe wątpliwości.

Pozdrawiam
Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo Techniczne, ICOPAL S.A.

 


Jesienią rozpoczynam budowę własnego domu. Prace rozpocznę oczywiście od robót ziemnych i fundamentowych. Budynek będzie częściowo podpiwniczony. Chciałem skorzystać z waszego Systemu Bezpieczny Fundament Icopal. Ulotkę i płytę DVD o Systemie otrzymałem już wczesną wiosną wraz numerem MURATORA. Szczególnie zainteresowałem się samodzielnym zaprojektowaniem izolacji fundamentu ponieważ projekt typowy, który będę realizował, nie precyzuje szczegółowo zabezpieczenia piwnic, a i projektant adaptujący projekt sprawę izolacji potraktował marginalnie. Natrafiłem na płycie DVD na rozdział „Wybierz 1 z 64 rozwiązań systemu”.  Mam niestety problem z prawidłowym doborem warunków gruntowych oraz poziomu wody na mojej działce,  a od tych parametrów,  jak się zorientowałem, zależy bardzo wiele jeśli chodzi o prawidłowy dobór ostatecznego rozwiązania. Bardzo proszę o informację:
- jak określić rodzaj gruntu i co zrobić jeśli ziemia na mojej działce składa się w dużej części z gruzu (był tam kiedyś budynek, który został wyburzony)?
- jak w miarę poprawnie określić poziom wody gruntowej?

Z góry dziękuję za pomoc.

Paweł G. Wrocław


Szanowny Panie Pawle,
na wstępie dziękuję za zaufanie jakim nas Pan obdarzył wybierając zaprojektowany przez Icopal System Bezpieczny Fundament. Zapewniam, że ostatecznie wybrane rozwiązanie spełni wszystkie oczekiwania pod warunkiem wszakże, że warunki gruntowo – wodne, o których Pan wspomniał określi Pan tak precyzyjnie jak to możliwe.
Korzystając z rozdziału „Wybierz 1 z 64 rozwiązań Systemu” można dobrać rozwiązanie izolacji części podziemnych obiektu budowlanego odpowiadając na kilka prostych, ale bardzo istotnych pytań.
Zanim wszakże przystąpi Pan do zaprojektowania rozwiązania hydroizolacji i termoizolacji fundamentów powinien Pan odpowiedzieć sobie na pytanie czy dom zlokalizowany będzie na terenie zagrożonym promieniowaniem radonowym? Ponieważ gaz ten jest bardzo szkodliwy dla zdrowia ludzkiego to zdecydowaliśmy o zaprojektowaniu specjalnych rozwiązań zabezpieczających przed wpływem tego gazu wnętrza obiektu a tym samym na ludzi przebywających wewnątrz. Podaliśmy  w tabeli listę województw zagrożonych naturalnym promieniowaniem radonowym. Nie oznacza to jednak, że cały teren tych województw jest zagrożony – są to jedynie tereny, na których istnieją ogniska promieniowania. Aby precyzyjnie określić czy Pana dom leży na terenie zagrożonym najlepiej aby zwrócił się Pan z tym pytaniem do lokalnego geodety lub geologa. Jeśli okaże się, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo zlokalizowania Pana domu na terenie zagrożonym t proszę zdecydować się na rozwiązanie, które przewiduje ochronę antyradonową budynku.

Z drugim  pytaniem , mam nadzieję, nie będzie żadnych problemów. Ponieważ Pana dom jest częściowo podpiwniczony to proponuję, aby „podzielił” Pan zabezpieczenie domu na dwie części : na zabezpieczenie części niepodpiwniczonej i zabezpieczenie części podpiwniczonej. Mogą one bowiem znacznie się różnić względem doboru produktów Systemu szczególnie w kontekście poziomu wody gruntowej. Zatem z tabeli zamieszczonej we wspomnianym rozdziale proszę wybrać dla części podpiwniczonej przycisk „1” a dla niepodpiwniczonej przycisk „2”
Trzecie pytanie jest bardzo istotne. Powinien Pan z możliwie najlepszym przybliżeniem określić rodzaj gruntu , na którym będzie posadowiony obiekt. Z punktu widzenia zabezpieczenia obiektu przed wodą gruntową najbardziej istotny jest parametr spoistości gruntu . Grunt spoisty np. glina filtruje wodę gruntową bardzo wolno, przez co ściany fundamentowe narażone są na stały kontakt z wilgocią . Z kolei grunty mało spoiste (przepuszczalne) np. piaski filtrują wodę gruntową bardzo szybko - ściany fundamentowe mają z wodą gruntową styczność przez stosunkowo krótki okres czasu. Jeśli natomiast w wykopie znajdują się różne grunty np. nawiezione z innych terenów  to warto zasięgnąć porady geologa i zlecić profesjonalne badanie gruntu. Odpowie ono precyzyjnie na pytanie z jakimi gruntami mamy do czynienia w przyszłym wykopie pod ławy fundamentowe. Badanie takie również odpowie na pytanie  o nośność gruntu , co umożliwi projektantowi dobór odpowiedniej szerokości ław fundamentowych, a to z kolei zapobiegnie osiadaniu budynku i ewentualnemu pękaniu ław. Badanie geologiczne odpowie również bardzo precyzyjne na pytanie o poziom lustra ustabilizowanego wody gruntowej. Zachęcam do zlecenia takiego badania – jego koszt nie powinien zrujnować budżetu budowy – zamknie się na poziomie 1-2 tys złotych.

Czwarte pytanie – chyba najistotniejsze – dotyczy poziomu wody gruntowej czyli poziomu wody w gruncie, ustabilizowanego na ściśle określonym poziomie. Z odpowiedzią na to pytanie jest najwięcej problemu. Zawsze należy przyjąć najwyższy w ciągu roku (a najlepiej w okresie kilku ostatnich lat) poziom wody pod powierzchnia terenu. Nie powinno być z tym problemu jeśli w pobliżu działki jest zlokalizowana studnia i życzliwi sąsiedzi zechcą nas poinformować o jej poziomie w ciągu roku. Niestety mogą się zdarzyć i takie niespodzianki, że u sąsiada , którego studnia jest 100-200 m od naszej działki lustro wody jest niskie a na naszej działce dużo wyższe. Poziom wody w gruncie niestety nie jest linią poziomą – układa się w zależności od budowy geologicznej gruntu. Nie czas w tym miejscu na precyzyjny wykład – jeśli ma Pan jakiekolwiek wątpliwości co do poziomu wody gruntowej proszę zlecić to badanie geologowi. Po wywierceniu  jednego otworu będzie on w stanie odpowiedzieć precyzyjnie na pytanie o jej poziom. W Pana przypadku konieczne jest precyzyjne określenie jej poziomu z uwagi na częściowe podpiwniczenie obiektu. Zdecydowanie najtrudniejszy przypadek występuje wtedy gdy zamierzamy wykonywać budynek podpiwniczony a poziom wody gruntowej jest stale lub czasowo powyżej poziomu przyszłej posadzki piwnic. Należy wtedy przewidzieć specjalny sposób zabezpieczenia budynku a wiąże się to również ze specjalnie zaprojektowaną konstrukcją budynku. Rozwiązanie takie jest oczywiście również przewidziane przez System Bezpieczny Fundament Icopal.
Pytanie piąte dotyczy sposobu konstruowania ściany piwnicznej (jedno – dwu lub trójwarstwowa) . Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta i nie sprawi Panu żadnych trudności.
Po naciśnięciu wszystkich przycisków w tabeli i wybraniu przycisku „”zatwierdź i zobacz rysunek” uzyska Pan prawie ostateczne rozwiązanie. Aby do końca precyzyjnie odpowiedzieć na sposób rozwiązania zabezpieczeń proszę w ostatnim kroku odpowiedzieć na pytanie za pomocą jakiego rodzaju materiału termoizolacyjnego będą zabezpieczone ściany fundamentowe. Do wyboru jest styropian ekspandowany EPS, styropian ekstradowany XPS oraz w niektórych rozwiązaniach pianka PIR. System nie przewiduje stosowania wełny mineralnej.
Po wyborze rodzaju termoizolacji może Pan zapoznać się z precyzyjnym rysunkiem technicznym rozwiązania jak również z przejrzystą , przestrzenną prezentacją , która pokazuje wszystkie etapy wykonania zabezpieczeń części podziemnej obiektu.

Życzę powodzenia i satysfakcji w samodzielnym zaprojektowaniu zabezpieczeń części podziemnych domu. Dla ostatecznego upewnienia się co do poprawności dokonanego wyboru proponuję skonsultować się z projektantem obiektu i wpisać numeru rozwiązania projektowego Systemu Bezpieczny Fundament Icopal do projektu technicznego domu oraz do dziennika budowy.

Pozdrawiam

Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo Techniczne, ICOPAL S.A.


Mam pytanie na temat izolacji z dociepleniem ścian fundamentowych. Ciężko jest przekonać klienta do izolacji płytami termoizolacyjnymi Termo PIR®, ze względu na cenę. Czy jest możliwość ocieplenia z izolacją styropianem fs20 lub styropianem silver fundament (Organika) lub styrodurem (polistyren ekstrudowany) z zastosowaniem mas icopal (szybka izolacja sbs, szybki grunt sbs, Siplast Klej® Szybki Styk SBS).
Z góry dziękuje za odpowiedź
Leszek W. Toruń


System Bezpieczny Fundament Icopal przewiduje trzy możliwości termoizolacji ścian fundamentowych w tym w szczególności piwnicznych ścian fundamentowych. Ściany te można docieplać wspomnianym przez Pana Termopirem - czyli płytami termoizolacyjnymi poliizocyjanurowymi, styropianem ekspandowanym EPS oraz styropianem ekstrudowanym XPS. Jednak nie można tych trzech rodzajów termoizolacji stosować zamiennie. Każda z nich bowiem ma swoje specyficzne właściwości, które muszą być respektowane w prawidłowym doborze materiałów oraz ich wzajemnego usytuowania w całym układzie termo- i hydroizolacyjnym zabezpieczenia części podziemnych budynku. Aby móc to bliżej wyjaśnić postaram się w skrócie opisać najbardziej istotne właściwości tych trzech rodzajów płyt termoizolacyjnych z punktu widzenia ich zastosowania w ociepleniu ścian fundamentowych.
Płyty termoizolacyjne TERMOPIR posiadają wspaniałe właściwości termoizolacyjne - współczynnik przenikalności termicznej jest około dwukrotnie bardziej korzystny niż w wypadku tradycyjnego styropianu (jego grubośc może być zatem prawie dwukrotnie mniejsza). Poza tym płyty te są całkowicie niewrażliwe na oddziaływanie rozpuszczalników organicznych zawartych w środkach gruntujących czy w masach powłokowych. Niestety posiadają nasiąkliwość porównywalną z nasiąkliwością styropianu EPS czyli na poziomie 3-4 %. Posiadają również jeszcze jedną niekorzystną cechę - podczas zgrzewania na płytę PIR, zabezpieczoną warstwą tynku na siatce pap zgrzewalnych, dochodzi do gwałtownego wydzielania się dużej ilości gazów z wnętrza płyty i do odstrzeliwania tynku od płyty - co za tym idzie zgrzewanie pap bezpośrednio na płytę zabezpieczoną tynkiem nie wchodzi w rachubę - w żadnym z 64 rozwiązań Systemu BFI nie znajdzie Pan takiego zastosowania płyty TERMOPIR. Stąd płyta TERMOPIR wykorzystywana jest w Systemie w ograniczonym zakresie. Właściwości fizyczne płyt TERMOPIR oznaczają, że nie moiżna ich narażać na bezpośrednie oddziaływanie wody gruntowej z uwagi na możliwość nasiąknięcia i zmniejszenia właściwości termoizolacyjnych - w zasadzie w Systemie BFI są tylko wykorzystywane w przypadkach gdy woda gruntowa jest poniżej poziomu posadowienia fundamentów, a płyty TERMOPIR są tym samym krótkotrwale narażone na oddziaływanie wody gruntowej. Za każdym razem są one zabezpieczane w gruncie poprzez powleczenie ich dwukrotnie masą powłokową Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS po wcześniejszym zagruntowaniu Siplast Primerem Szybki Grunt SBS. Proszę porównać rozwiązania : 111b w 2, 211b w2, 221 b w2, 231b w2.

Drugim powszechnie stosowanym produktem termoizolacyjnym jest styropian ekspandowany EPS (zwykły biały styropian) odmiany 100. Właściwości tego produktu są znane - częściowa nasiąkliwośc (3-4%), wrażliwość na rozpuszczalniki organiczne. Ma natomiast jedną niezaprzeczalną zaletę - jest tani. W związku z tym jest najczęściej stosowany w termoizolacji części podziemnych. Jednak aby dobrze spełniał swoje zadanie musi być w taki sposób usytuowany aby został całkowicie odcięty od wpływu wody gruntowej a jednocześnie był chroniony od wpływu rozpuszczalników organicznych zawartych w środkach gruntujących i masach powłokowych. Jednym słowem musi byc chroniony warstwami hydroizolacyjnymi przed kontaktem z gruntem. W przypadku ścian dwuwarstwowych zabezpieczenie polega na otynkowaniu styropianu tynkiem cienkowarstwowym o grubości 2-3 mm na siatce . Po jego wyschnięciu można taki tynk zabezpieczyć stosując środek gruntujący Siplast Primer Szybki Grunt SBS (zawarte w nim opary rozpuszczalników) szybko odparowują na zewnątrz nie niszcząc styropianu. Zalecane jest zużycie primera na poziomie max 200 ml/m2 ściany. Następnie można powlec tynk za pomocą Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS (2 warstwy). Styropian ekspandowany EPS mozna równiez stosować w ścianach trójwarstwowych (jak również płyty TERMOPIR) - tam jest on również chroniony od wpływu wody gruntowej.

Trzecim rodzajem docieplenia jest styropian ekstrudowany XPS. Ten rodzaj płyt jest bardzo chętnie stosowany przez wykonawców z uwagi na prostotę stosowania i brak konieczności jego tynkowania. Styropian XPS jest zbudowany z tego samego surowca , z którego jest wytworzony styropian EPS jednak proces technologiczny produkcji wyeliminował prawie całkowicie jego nasąkliwość. Styropian XPS ma pozamykane pory wewnętrzne w związku z tym woda nie wnika do wnętrza. Producenci styropianu XPS dopuszczają jego stosowanie do bezpośredniego kontaktu z wodą gruntową. Stąd można go stosować wszędzie tam gdzie poziom wody gruntowej jest wysoki a grunty półprzepuszczalne bądź nieprzepuszczalne. W przypadku zastosowania styropianu XPS do zabezpieczeń ścian fundamentowych warstwa hydroizolacyjna jest zatem nakładana bezpośrednio na ścianę fundamentową a styropian później - od strony gruntu.

Znajomość powyższych zasad jest podstawowa do prawidłowego zastoswania płyt termoizolacyjnych w Systemie BFI. Bardzo często są popełniane błędy polegające na nieświadomej zamianie np płyt Termopir na styropian ekspandowany bez podjęcia dalszych konsekwencji takiej zamiany czyli w praktyce bez wyboru całkowicie innego rozwiązania Systemu BFI. Aby uniknąć nieporozumień należy bardzo dokładnie wybierać rozwiązania Systemu BFi korzystając z rozdziału "Wybierz 1 z 64 rozwiązań Systemu" na stronie www.fundament.icopal.pl i stosować dokładnie takie materiały , jakie są w tym rozwiazaniu przewidziane.

Życzę powodzenia w prawidłowym doborze rozwiązań hydro i termoizolacyjnych. W wypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny - wspólnie postaramy sie dobrać prawidłowe rozwiązanie .

PS. Nie będe się wypowiadał na temat styropianu konkurencyjnej firmy produkującej styropian EPS. Mam nadzieję, że Pański klient doceni wysiłek pracownika Icopal włożony w doradztwo techniczne i zakupi styropian firmy Icopal S.A. ze Zduńskiej Woli ;-)

Pozdrawiam

Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo techniczne, ICOPAL S.A.


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
Serwis wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.Polityka cookies » X