Porady techniczne, pytania
Tematyka: 

DLACZEGO TECHNOLOGIA Z ODPORNOŚCIĄ OGNIOWĄ, DLACZEGO MOCOWANIE MECHANICZNE?

(pytanie zamieszczone w MURATORZE , luty 2010)

 

Mam do wykonania remont dachu na budynku produkcyjnym. Chciałbym zastosować trwałe rozwiązanie w układzie 2 - warstwowym. Dach jest w tej chwili w fatalnym stanie i niezbędne będa jego oględziny. Prosze o ekspertyzę i zasugerowanie bezpiecznego rozwiązania.

Jan K. , Inowrocław


Po przeprowadzeniu oględzin na opisywanych obiektach, sugeruję wykonanie pokrycia dachowego w układzie dwuwarstwowym mocowanym mechanicznie przy zastosowaniu technologii FireSmart; z zastosowaniem pap FireSmart Duo – Baza ( podkład ) + FireSmart Duo Top ( papa nawierzchniowa ); w oparciu o REKOMENDACJE TECHNICZNĄ ITB RT ITB – 1001/2004. ( POKRYCIA DACHOWE SYSTEMU FIRE SMART ).
Ze względu na długą żywotność zaproponowanych materiałów proponuję przy okazji wykonywania nowego pokrycia powyższy dach ocieplić. Jako termoizolację zastosować EPS w tym przypadku odmiany Icopal Roof EPS 100.
Grubość warstwy termoizolacji 20 cm ( podana grubość spełni wymogi izolacyjności zgodnie z najnowszymi przepisami ).
 
Przed rozpoczęciem układania termoizolacji należy oczywiście należycie przygotować podłoże.   
Przygotowanie podłoża polega na wyrównaniu poszycia, usunięciu zgrubień i pęcherzy starej papy itd., wypełnieniu ubytków dla uzyskania równego podłoża.
Celem obniżenia kosztów renowacji stosujemy układ z pozostawieniem starych warstw na dachu.
Po przygotowaniu podłoża w tym konkretnym przypadku traktujemy stare papy jako warstwę paro-izolacji.
  
Icopal Roof EPS stanowiący termo-izolację bądź w układzie dwuwarstwowym ułożonym na mijankę lub w przypadku jednej warstwy grubości 20 cm wyciętym ‘’na zakładkę’’ co pozwala na wyeliminowanie ‘’ mostków termicznych ‘’ .
Następną warstwą jest papa podkładowa do mocowania mechanicznego FireSmart Duo-Baza. 
Montaż termo i hydro izolacji za pomocą łączników mechanicznych przytwierdzonych do części konstrukcyjnych ( płyty panwiowe lub strop żelbetowy ), zgodnie z wytycznymi producenta łączników; ilość i sposób rozmieszczenia po przeprowadzeniu prób ‘’na wyrywanie’’.
Standardowe rozmieszczenie łączników do mocowania mechanicznego pokryć dachowych 3 w strefie środkowej dachu, 6 w brzegowej i 9 w narożnikach.
W tym przypadku łączniki mechaniczne pozwalają na komfort idealnego przytwierdzenia zarówno papy jak i warstwy termo-izolacji, bez względu na stan pokrycia które pozostawiliśmy na dachu ponieważ przytwierdzamy się bezpośrednio do stropu.
Po ułożeniu papy podkładowej Fire Smart Duo-Baza zgrzaniu zakładów wzdłużnych i poprzecznych ( w miejscach wykonywania spawów zabezpieczamy EPS przekładką z papy np.I333 szerokości minimum 33 cm ); układamy warstwę nawierzchniową zgrzewając na całej powierzchni papę FireSmart Duo-Top.         
 
Uwaga:
 
Prace związane z montażem hydro-izolacji powinny być wykonane profesjonalnie zgodnie ze sztuką dekarską, w sposób poprawny – zgrzewy – wypływ bitumu na spawach wzdłużnych i poprzecznych -   będący podstawową informacją o jakości zgrzewu i dający szczelność pokrycia musi być wykonany z należytą starannością.
 
Obróbki miejsc szczególnych ( podstawy pod elementy doświetleń ), attyki, krawędź dachu, obróbki elementów wystających powinny być wykonane w układzie dwuwarstwowym z należytą starannością ( szczegóły zawarte na rysunkach stanowiących załączniki niniejszego dokumentu – Rekomendacja Techniczna – strony od 22 do 27 / 75 ).
( na rysunkach ujęto rozwiązanie z systemem jednowarstwowym – my sugerujemy układ dwuwarstwowy; tak więc w miejscu FireSmarta Solo pojawia się FireSmart Duo ).
 
W przypadku podjęcia decyzji o zrywaniu starego poszycia, co oczywiście podniesie znacznie koszty, należy po usunięciu starych warstw papy wyrównać podłoże ( prawdopodobnie cienka wylewka ), suche podłoże zagruntować Siplast Primerem Szybki Grunt SBS, następnie zgrzać papę Glasbit G200 S40, która będzie stanowiła warstwę paro-izolacji.
Pozostałe warstwy tak jak w wariancie I.
 
Wariant I ( bez zrywania istniejącego pokrycia ) – układ warstw
 
- istniejące pokrycie ułożone na stropie, ( po przygotowaniu stanowi warstwę paro-izolacyjną ),
- płyty Icopal Roof EPS ( grubość 20 cm; 2 warstwy ‘’ na mijankę lub na zakładkę),
- papa podkładowa FireSmart Duo-Baza,
- papa nawierzchniowa FireSmart Duo-Top
 
Wariant II ( zrywką starego poszycia ) – układ warstw
 
 - istniejący strop żelbetowy,
- wylewka wykonana celem wyrównania podłoża ( prawdopodobnie będzie konieczna ),
- grunt – Siplast Primer Szybki Grunt SBS,
- paraizolacja – papa Glasbit G200 S40
- płyty Icopal Roof EPS ( grubość 20 cm; 2 warstwy ‘’ na mijankę lub na zakładkę),
- papa podkładowa FireSmart Duo-Baza,
- papa nawierzchniowa FireSmart Duo-Top
 
 
Piotr Maciągowski

Na wiosnę przystępuję do wykonania więźby dachowej. Właśnie zleciłem do tartaku pocięcie drewna na więźbę. Nie wiem czy ją imregnować i jeśli tak to jakim środkiem? Zależy mi na dobrej ochronie drewna przed szkodnikami i gniciem.

Janusz Sz. Rzeszów

Szanowny Panie Januszu
W polskich realiach właściwie każdy rodzaj drewna należy zaimpregnować aby ochronić je przed szkodnikami i ogólnie pojęta korozją biologiczną. W zasadzie jedynie drewno modrzewiowe można pozostawić bez impregnacji – żywice, którymi jest naturalnie nasączone doskonale chronią drewno przed szkodnikami, natomiast ich nasycenie sprawia , że niestety jest bardzo łatwopalne.
W ofercie Icopal S.A. od roku znajduje się preparat o nazwie FireSmart Bio P-Poż do impregnacji drewna budowlanego . Jego działanie jest ukierunkowane na zabezpieczenie tkanki drewna przed korozją biologiczną (pleśnią, grzybami),  technicznymi szkodnikami drewna ale również doskonale je zabezpiecza przed ogniem. Czyli w zasadzie zabezpiecza np. nową więźbę dachową przed wszelkimi możliwymi przypadkami destrukcji, które występuja podczas użytkowania domu. Zastosowanie preparatu jest bardzo poręczne – ma on formułę żelu i z łatwością daje się go nanosić na wszelkie powierzchnie drewniane. Co bardzo ważne nie jest wymagane dokładne wysuszenie drewna aby ten środek mógł wniknąć w wewnętrzną strukturę drewna. Fire Smart Bio P-poż wykorzystuje wilgoć w drewnie aby wnikać w jego głąb. Aplikacja odbywa się za pomocą pędzla . Szczególnie wygodny jest w stosowaniu w przypadku doimpregnowywania wszelkich nacięć, zaciosów, nawiertów w drewnie. Nie rozbryzguje się podczas nanoszenia i nie brudzi powierzchni drewna, zmieniająć jego kolor . Bardzo ważną jego właściwością  jest ogromne uodpornienie powierzchni drewna na oddziaływanie ognia. W Icopal S.A przeprowadzaliśmy wiele testów porównując spalanie próbek drewana zabezpieczonego Fire Smart Bio Poż i bez impregnacji oraz zaimpregnowanego zwykłym środkiem solnym. Rezultaty są fantastyczne. Środek uzyskał również klasyfikację  ogniową Zakładu badań ogniowych ITB - w przypadku jednokrotnego stosowania powierzchniwego zabezpieczone drewno uzyskało klasę „trudnozapalne - słabo rozprzestrzeniające ogień” a w przypadku impregnacji przemysłowej całkowicie „niezapalne – nierozprzestrzeniające ogień”.
Produkt jest również tańszy w zastosowaniu od zwykłych preparatów solnych – źródło: http://www.drewno.icopal.pl/index.php?page=firesmart-bio-p-poz-porownanie
 
Na koniec warto wspomnieć , że na stosowanie produktu a w zasadzie na trwalość zabezpieczenia bio i ogniochronnego drewna, Icopal S.A. udziela pisemnej Imiennej gwarancji jakości na okres 15 lat.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tego produktu, pełną dokumntację oraz filmy i prezentacje znajdzie pan na www.drewno.icopal.pl .
Pozdrawiam

Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo Techniczne, ICOPAL S.A.

 

GGŁ/17.01.2010


Na dachu mojego domu (lata siedemdziesiąte - typowa tak zwana „kostka") leżą papy, które już kilka razy były konserwowane masami bitumicznymi lub lepikiem. Niestety ostatnia konserwacja przeprowadzona dwa lata temu niewiele dała. Na powierzchni dachu widoczne są drobne spękania. W okolicach komina i przy rynnach zaobserwowałem odspojenia papy od podłoża co powoduje przecieki. Wydaje mi się, że czas najwyższy na generalną wymiane pokrycia. Podłożem jest szlichta betonowa. Jaką papę należy wybrać i czy należy usuwać stare papy z dachu? Interesuje mnie również jak najdłuższa gwarancja na nowe pokrycie. Bardzo proszę o informacje.
Adrian B. Poddębice


Panie Adrianie
Pański problem z cieknącym dachem na tak zwanej „kostce" to nic nowego. Trafiają do mnie dziesiątki podobnych zapytań. Budynki te budowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych lata świetności mają już za sobą. I zazwyczaj ich mieszkańcy mają właśnie problemy z cieknącymi dachami oraz z niską termoizolacyjnością ścian.
Rozpoczynając remont domu warto najpierw zacząć od generalnego remontu dachu właśnie aby w drugiej kolejności móc się zabrać za ściany. A skoro już zdecydował się Pan na remont i chciałby Pan dodatkowo uzyskać długoletnią gwarancję na wykonany dach to pozwolę sobie zaproponować Panu produkt z wyższej półki jakościowej. Nie wiąże się to - co zapewne istotne - ze znacznie wyższą ceną.

Zanim jednak przejdę do przedstawienia Panu samego produktu - kilka słów wyjaśnienia.
Podłoże, na którym zostanie ułożone nowe pokrycie papowe, zazwyczaj betonowe lub z kilku starych, wysłużonych powłok papowych klejonych lepikiem, zawiera zawsze pewną ilość wilgoci. Sytuacja może ulec pogorszeniu jeśli wewnątrz pokrycia dachu znajdują się warstwy wypełniające, w których pod wpływem ciepła i wilgoci zachodzą zjawiska rozpadu organicznego z wydzielaniem znacznych ilości gazów organicznych. (Stare domy jednorodzinne typu „kostka" często miały stropodachy niewentylowane wypełnione różnymi materiałami termoizolacyjnymi lub takimi, które miały spełniać takie zadanie). Dodatkowo wilgoć bezpośrednio pod pokrycie papowe przedostaje się na skutek naturalnych procesów dyfuzji z pomieszczeń pod stropem. W okresie kiedy pokrycie dachowe jest rozgrzane, powietrze zawarte w pokryciu zwiększa kilkukrotnie swoją objętość, woda w podłożu zaczyna zamieniać się w parę wodną a rózne inne gazy gwałtowniej zaczynają się uwalniać. Prowadzi to nieuchronnie do wzrostu ciśnienia bezpośrednio pod poszyciem papowym. Ponieważ gazy te nie mogą się wydostać na zewnątrz jak również nie mogą równomiernie rozłożyć się na powierzchni dachu - dochodzi do miejscowych koncentracji gazów w miejscach gdzie zespojenie starej papy z podłożem jest najsłabsze. W miejscach tych tworzą się tak zwane purchle dachowe czyli pęcherze, dochodzi do licznych sfałdowań, miejscowych spękań i naprężeń pokrycia papowego. Ich wielkość może być różna - zależy od stopnia zawilgocenia dachu i waha się od kilkunastu cm do kilku metrów(!). Zjawisko to jest świetnie widoczne latem w godzinach południowych. Nic Pan nie pisze o takim zjawisku na Pana dachu - jeśli ono nie występuje to bardzo dobrze, gdyby jednak zaobserwował Pan tworzenie się takich pęcherzy to powinny być one naprawione ponieważ występowanie pęcherzy dachowych grozi mechanicznym uszkodzeniem pokrycia. Aby zapobiec w przyszłości po wykonaniu nowego pokrycia z papy powstawaniu pęcherzy na dachu należy wykonać dwie operacje:
- po pierwsze należy doprowadzić do równomiernego rozkładu ciśnienia gazów na powierzchni dachu, tak aby nie koncentrowały się one w określonych miejscach tworząc „purchle"
- po drugie należy odprowadzić nadmiar gazów na zewnątrz pokrycia - do atmosfery

Icopal S.A. posiada w swojej ofercie papy nowej generacji z rodziny pap WENTYLOWANYCH typu Szybki Syntan SBS - do renowacji dachów silnie zawilgoconych oraz rodziny pap TERMIK typu Szybki Syntan SBS do renowacji dachów lekko zawilgoconych bądź suchych.

Wydaje mi się, że w Pana przypadku warto zastosować papy TERMIK SZYBKI SYNTAN SBS. Pana dach aczkolwiek wiekowy, nie wykazuje jeszcze jak Pan pisze szczególnych przecieków a te, które istnieją wynikają raczej z miejscowych odklejeń papy przy kominie i rynnach. Poniżej przedstawiam Panu zdjęcia zarówno pap typu WENTYLOWANE (z czerwoną spodnia stroną) jak i TERMIK (ze spodem niebieskim)W tabeli poniżej znajdzie Pan również produkty, które są produkowane w oparciu o technologie Szybki Syntan SBS.

 

Rodzina pap
WENTYLOWANYCH SZYBKI SYNTAN SBS
(naprawy dachów silnie zawilgoconych w swej strukturze)

Rodzina pap
TERMIK SZYBKI SYNTAN SBS
(naprawy dachów suchych lub lekko wilgotnych)


Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS
(papa do jednowarstwowych pokryć dachowych)


Termik Top 5,2 Szybki Syntan SBS
(papa do jednowarstwowych pokryć dachowych)
 


Termik Top 5 Szybki Syntan SBS
(papa do jednowarstwowych pokryć dachowych)
 


Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS
(papa podkładowa)


Termik Baza 2,5 Szybki Syntan SBS
(papa podkładowa)
 

 


Termik V60(-5oC) S42H Szybki Syntan SBS
(papa do czasowych układów naprawczych)
 


Papy typu TERMIK, posiadają na spodniej stronie kanały wentylacyjne w charakterystycznym niebieskim kolorze. Papy TERMIK to papy dwufunkcyjne: spełniają funkcję warstwy wierzchniego krycia oraz lokalnego wyrównania ciśnień par i gazów pod pokryciem z papy. Jedna warstwa tej papy zapewnia odprowadzenie powietrza i pary wodnej z wnętrza dachu (w przypadku dachów lekko zawilgoconych) oraz daje zabezpieczenie hydroizolacyjne powierzchni dachu poddanego renowacji. Dystrybucja gazów odbywa się poprzez system inteligentnych kanałów wentylacyjnych utworzonych na spodniej części papy. W procesie produkcji na jej spodnią powierzchnię została naniesiona cienka warstwa folii syntetycznej, w charakterystycznym niebieskim kolorze, odporna na wysoką temperaturę. Folia ta jest w stanie krótkotrwale wytrzymać temperaturę do 1000oC. Na warstwie folii naniesione zostały pasma syntetycznego kleju bitumicznego, który podczas procesu aplikacji papy, aktywowany termicznie, skleja papę z podłożem. Aktywacja termiczna w żadnym wypadku nie oznacza przetopienia spodniej części papy i upłynnienia asfaltu, tak jak się to dzieje w przypadku zwykłych pap zgrzewalnych – chodzi w tym wypadku jedynie o dostarczenie bardzo niewielkiej ilości energii cieplnej aby klej syntetyczny nabrał właściwości klejących. Specyficzne rozmieszczenie pasm wentylacyjnych na spodzie papy predysponuje ją do zastosowań na dachach lekko zawilgoconych w swej strukturze, - kanały te są węższe aniżeli w przypadku pap z rodziny WENTYLOWANYCH.
Rodzina pap TERMIK zawiera dwie papy do jednowarstwowych pokryć dachowych, papę podkładową oraz papę stanowiącą czasowy układ naprawczy – odpowiednik dawnej papy typu HYDROBIT jednak częściowo modyfikowaną i wyposażoną w układ inteligentnych kanałów wentylacyjnych z wykorzystaniem technologii Szybki Syntan i Szybki Profil.
 Zarówno rodzina pap WENTYLOWANYCH jak i TERMIK posiada w swojej ofercie również papy podkładowe z charakterystycznymi rysunkami kanałów wentylacyjnych w kolorach odpowiednio czerwonym i niebieskim na spodniej stronie. Są to papy WENTYLACJA BAZA 3 SZYBKI SYNTAN SBS oraz TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS.


Do prawidłowej aplikacji papy typu TERMIK SZYBKI SYNTAN SBS służy specjalnie wyprofilowana prowadnica oraz wałek dociskowy do uzyskiwania wypływów masy asfaltowej wzdłuż zakładów podłużnych. Na zdjęciu pokazana jest aplikacja z użyciem prowadnicy i wałka dociskowego dla pap WENTYLOWANYCH ( w przypadku pap TERMIK zasada jest taka sama.


 

Fot.3 Aktywacja termiczna papy SZYBKI SYNTAN SBS odbywa się bardzo sprawnie. Paski kleju bitumicznego sklejają się z podłożem po dostarczeniu minimalnej porcji ciepła. Wałek dociskowy umożliwia uzyskanie równomiernego wypływu masy asfaltowej wzdłuż brzegu zakładu podłużnego papy.

 
Papy SZYBKI SYNTAN SBS zostały zaopatrzone w system Szybki Profil. Spodnia część bitumicznych pasków klejących na spodniej stronie papy jest profilowana w tej właśnie technologii. Taka budowa zapewnia jeszcze szybsze zgrzewanie papy z podłożem i dodatkowo redukuje zużycie gazu oraz powoduje, że ryzyko błędów ludzkich jest w praktyce bardzo niewielkie.

Podłoże, do którego zgrzewane są papy SZYBKI SYNTAN SBS powinno zostać zagruntowane preparatem bitumicznym SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS.
Zastosowanie tego i tylko tego środka gruntującego umożliwia uzyskanie długoletnich Gwarancji Jakości na układy hydroizolacyjne wykonane z zastosowaniem pap typu Szybki Syntan SBS. Takie przygotowanie podłoża gwarantuje prawidłową przyczepność zgrzewanej papy do podłoża.


W oparciu o zastosowanie pap Szybki Syntan SBS rodziny WENTYLOWANYCH i TERMIK powstały Rekomendowane Układy Technologiczne Icopal S.A. , w których zastosowanie tych pap w konkretnych układach spójnych technologicznie skutkuje uzyskaniem długoletnich Imiennych Pisemnych Gwarancji Jakości. Rekomendowane Układy Technologiczne są spójne technologicznie; to znaczy zastosowane materiały wzajemnie się uzupełniają jednocześnie wzmacniając swoje działanie przy wykorzystaniu technologii modyfikacji asfaltów elastomerem SBS. W skład Rekomendowanych Układów wchodzi środek gruntujący Siplast Primer Szybki Grunt SBS, papy aktywowane termicznie Szybki Syntan SBS, papy zgrzewalne modyfikowane SBS typu Szybki Profil oraz uzupełniający (stosowany opcjonalnie) lakier zabezpieczający , tworzący powłokę prawdziwego płynnego aluminium Silver Primer Szybki Lakier SBS.


 

Zastosowanie wyżej wymienionych produktów w spójnych Układach Technologicznych z zastosowaniem pap rodziny TERMIK i WENTYLOWANYCH przedstawia się następująco:

 

 UKŁADY 2-WARSTWOWE - gwarancja 18-35 lat  UKŁADY 2-WARSTWOWE - gwarancja 25-45 lat
   
   
 UKŁAD 1-WARSTWOWY - gwarancja 12-18 lata  UKŁAD 1-WARSTWOWY - gwarancja 20-23 lata
   
   
 CZASOWY UKŁAD NAPRAWCZY - gwarancja 7-10 lat  
   

 

Warto zauważyć, że zastosowanie Silver Primer Szybki Lakier SBS wydłuża Imienną Gwarancję Jakości Icopal o okres od 3 do 5 lat. Natomiast Imienna Gwarancja Jakości na Układy Technologiczne wynosi od 7 aż do 45 lat. Rejestracja tych gwarancji i uzyskanie imiennej Karty Gwarancyjnej nie powinno nastręczać żadnych trudności. Algorytm rejestracji na www.gwarancje.icopal.pl jest przejrzysty i umożliwia rejestrację gwarancji w ciągu 5 min. Warunkiem uzyskania gwarancji jest jej zarejestrowanie w okresie 45 od daty zakupu produktów w ilości technologicznie uzasadnionej dla prawidłowego ich zastosowania.

W Pana Przypadku najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie układu jednowarstwowego z użyciem papy Termik Top 5,2 Szybki Syntan SBS zabezpieczonej dodatkowo lakierem Silver Primer Szybki Lakier SBS. Imienna Gwarancja Jakości na taki układ hydroizolacyjny wyniosłaby wówczas 18 lat. Może Pan oczywiście zastosować układ bardziej „wypasiony" składający się z papy podkładowej aktywowanej termicznie Termik Baza 2,5 Szybki Syntan SBS oraz zgrzewalnej Polbit Extra Top 5,6 Szybki Profil SBS wraz z warstwą lakieru - ogólna gwarancja na taki układ to aż 35 lat.

Szczegóły techniczne : www.syntan.icopal.pl

W przypadku ewentualnych zapytań pozostaje do dyspozycji pod numerem telefonu 603 890 280.
 

Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo Techniczne, ICOPAL S.A. 
 

GGŁ/08.01.2010


Czy można malować papę termozgrzewalną? Chodzi o pomalowanie na biało w celu zmniejszenia temperatury powierzchni dachu i ograniczenie przegrzewania poddasza. Czy można to wykonać na istniejącym dachu i jaką farbą. Czy są jakieś przeciwwskazania technologiczne dla papy?
Pozdrawiam

Marcin P.  Kraków


Szanowny Panie Marcinie,
malowanie papy zgrzewalnej jest oczywiście możliwe i szeroko stosowane oraz zalecane przez firmę Icopal S.A. Do dodatkowej ochrony dachu służy specjalnie w tym celu wyprodukowany lakier o handlowej nazwie Silver Primer Szybki Lakier SBS. Produkt przeznaczony jest do renowacji starych pokryć dachowych z pap, gontów papowych, eternitu i blachy, jak równiez do dodatkowego zabezpieczania nowych połaci dachowych z pap oraz zabezpieczanie antykorozyjnego obróbek blacharskich na dachach. Jego unikalną cechą jest zawartość prawdziwego aluminium w formie płynnej pasty, która tworzy na powierzchni zabezpieczonego dachu refleksyjną powłokę o srebrnym kolorze . Powłoka ta odbija ponad 72% promieniowania podczerwonego, jak również UV, przyczyniając się tym samym do znacznego obniżenia temperatury na powierzchni dachu jak również w pomieszczeniach pod pokryciem papowym. Wykonane symulacje wykazały, że zastosowanie powłoki refleksyjnej z Silver Primera powoduje schłodzenie pomieszczeń na przeciętnie zaizolowanym termicznie poddaszu użytkowym o około 7 st C. Zużycie lakieru na połaci z papy pokrytej posypką wynosi od 0, 3 do 0,5 litra/m2 w zależności od stopnia porowatości posypki. Lakier nanosić należy za pomocą wałka malarskiego.
Poza tym powłoka zabezpiecza w 100% powierzchnię papy przed osypywaniem się posypki gruboziarnistej.
Zastosowanie Silver Primer Szybki Lakier SBS powoduje wydłużenie gwarancji na pokrycia papowe od 3 do 5 lat, w zależności od zastosowanego układu hydroizolacyjnego. Szczegóły dotyczące długości okresu gwarancyjnego na poszczególne układy hydroizolacyjne jak również inne informacje dotyczące tego produktu znajdzie Pan pod adresem: http://www.siplast.icopal.pl/index.html, oraz w formie prezentacji produktu : http://www.plytyhybrydowe.icopal.pl/pdf/prezentacja_Silver_Primer.pdf  W powyższej prezentacji znajdzie pan również zdjęcia wykonane na dachach zabezpieczonych Silver Primerem Szybkim Lakierem SBS oraz kontakt do product managera Leszka Bajko.

Polecam również zapoznanie się z filmem , nakręconym na dachu pokrywanym naszym nowym produktem - płytami hybrydowymi czyli płytą warstwową złożoną z termoizolacji w postaci styropianu i hydroizolacji z papy modyfikowanej SBS, zabezpieczonej właśnie za pomocą Silver Primera Szybkiego Lakieru SBS: http://www.plytyhybrydowe.icopal.pl/film.html

W razie pojawienia się pytań bardzo proszę o kontakt telefoniczny .

Zakup preparatu Silver Primer Szybki lakier SBS jest możliwe w sieci dystrybucyjnej Icopal S.A. na terenie całego kraju.
 

Pozdrawiam

Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo Techniczne, ICOPAL S.A.


Mam betonowy taras nad garażem, ze spadkiem. Chcę na nim mieć żwir, po który będzie się chodzić. Czym zaizolować go przeciw wodzie, żeby izolacja była odporna na urazy od żwiru? Czy któraś papa się do tego nadaje? Pozdrawiam

Mirosław D. Kalisz


Szanowny Panie,
Proponuję nastepujący układ warstw tarasu nad garażem:

- po odczyszczeniu podłoża i jego wyrównaniu należy je zaimpregnować podkładem gruntującym Siplast Primer Szybki Grunt SBS, używając około 200 ml na metr kw. Następnie należy zgrzać dwie warstwy pap: podkładową oraz wierzchniego krycia. Układ hydroizolacyjny pap może być bardzo różny . Jako warstwę podkładową proponuję użyć papy Glasbit G200 S40, na warstwę wierzchniego krycia papy modyfikowanej SBS Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS. Taki układ hydroizolacyjny wchodzi w skład Rekomendowanych Układów Hydroizolacyjnych Icopal. Gwarancja w formie pisemnej na hydroizolacyjność takiego układu wynosi 15 lat. Kartę gwarancyjną można uzyskać po wejściu na stronę www.gwarancje.icopal.pl i podaniu koniecznych informacji zawartych na fakturze zakupu. Operacja rejestracji gwarancji musi się odbyć w terminie 45 dni po zakupie materiałów.

Można równiez użyć innych układów pap na dachu np. dwóch warstw pap na włókninie poliestrowej, lub układ złożony z papy podkładowej na welonie szklanym np V60 S24 Szybki Profil SBS i papy wierzchniego krycia modyfikowanej SBS na włókninie poliestrowej np. POLBIT WF PYE PV 250 S5 Szybki Profil SBS. Jednak proszę zdecydowanie nie używać dwóch pap na osnowie z welonu szklanego - może to skutkowac powstaniem przecieków na skutek spękań dachu. Dopuszczalne jest również zastosowanie jednej warstwy papy wierzchniego krycia np. Polbit Extra WF Szybki Profil SBS. Jednak ułożenie tylko jednej warstwy papy musi być wykonane przez wykwalifikowanego dekarza i szczególną uwagę należy zwracać na wykonanie zgrzewów podlużnych i poprzecznych papy oraz wszelkich detali dachowych.

Po ułożeniu warstwy hydroizolacyjnej proponowałbym zastosowanie maty drenarskiej ICODREN 10 Szybki Drenaż SBS (oferta ICOPAL S.A.), która będzie pełnić zadanie drenażu połaci dachowej z wody opadowej, a zarazem spełni funkcje zabezpieczenia warstwy hydroizolacyjnej przed uszkodzeniem ze strony żwiru .
Bezpośrednio na matę Icodren 10 można wysypać warstwę żwiru.

Informacje na temat materiałów papowych znajdzie Pan na http://www.icopal.pl/index.php?page=papy
a na temat maty drenujacej Icodern 10 Szybki Drenaż SBS na: http://www.fundament.icopal.pl/index.php?page=icodren

(Mata drenująca w zasadzie służy do zabezpieczania ścian fundamentowych, ale świetnie się również nadaje do dachów zielonych i odwróconych.)
 

Pozdrawiam

Grzegorz Gładkiewicz , Doradztwo Techniczne, ICOPAL S.A.


< 1 2 3 4 5 6 7 8 >
Serwis wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.Polityka cookies » X