Porady techniczne, pytania
Tematyka: 

 

Witam Jestem zainteresowana papą http://www.icopal.pl/index.php?page=technologia-szybki-syntan-sbs (Technologia Szybki Syntan SBS WENTYLACJA I HYDROIZOLACJA DACHÓW PŁASKICH). Chciałam się zapytać ile potrzeba materiału (gwarancja 45lat ) na dach o wymiarach w przybliżeniu 11m na 10m . Czy gwarancja 45lat to chwyt marketingowy jeśli nie to proszę napisać co obejmuje gwarancja . Jeśli chciałabym kupić papę jak jest z dostawą .

Edyta W, Kędzierzyn Koźle


 

Szanowna Pani Edyto

 
Pokrycie hydroizolacyjne zarówno dachu nowowykonywanego jak i istniejącego można wykonać w technologii Szybki Syntan SBS i w zależności od przyjętego układu hydroizolacyjnego uzyskać na takie pokrycie Pisemną Imienną Gwarancję Jakości Icopal w wysokości od 20 do 45 lat.
 
 Okres 45 letni Gwarancji określa następujący układ hydroizolacyjny :
 
- podłoże dachu zagruntowane preparatem gruntjącym Siplast Primer Szybki Grunt SBS
- papa podkładowa z funkcją wentylowania podłoża Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS
- papa wierzchniego krycia zgrzewalna Polbit Extra WF Szybki Profil SBS
- lakier zabezpieczający Silver Primer Szybki Lakier SBS
 
Dokładny rysunek rozwiązania wyżej wymienionego jak równiez niektórych detali dachowych znajdzie Pani w "Edytorze Gotowych Rozwiązań Technologii Szybki Syntan SBS" dostępnym w rozdziale :"Edytor gotowych rozwiązań AutoCad" na www.syntan.icopal.pl. Po uzyskaniu dostępu do Edytora proszę wybrać odpowiednie założenia. Pokrycie dachowe z 45 letnią Pisemną Imienną Gwarancją Jakości scharakteryzowane jest oznaczeniem: 114, 214 lub 224. Po zatwierdzeniu rozwiązania można je obejrzeć zarówno w programie Auto Cad (pliki .dwg) jak Acrobat Reader (pliki .pdf).
 
Rejestrację Pisemnej Imiennej Gwarancji Jakości Icopal może Pani dokonać samodzielnie po wejściu na stronę www.gwarancje.icopal.pl . Po wprowadzeniu koniecznych danych (rodzaj układu hydroizolacyjnego objętego gwarancją, miejsce wbudowania papy, imię i nazwisko oraz adres), otrzyma Pani wygenerowaną przez stronę www.gwarancję.icopal.pl indywidualną Kartę Gwarancyjną , którą można wydrukować i stanowiącą, wraz z Ogólnymi Zasadami Udzielania Gwarancji i fakturami zakupu, dokument potwierdzający uprawnienia gwarancyjne. Zarejestrowana Pisemna Imienna Gwarancja Jakości jest równiez przechowywana w naszej bazie przez cały okrs gwarancyjny. Jedynym warunkiem, który należy spełnić to konieczność zarejestrowania gwarancji na www.gwarancje.icopal.pl w ciągu 45 dni od daty nabycia produktów w hurtowni budowlanej
 
Pisemna Imienna Gwarancja Jakości Icopal w wysokości 45 lat na wyżej wymieniony układ hydroizolacyjny obejmuje :
a. pełną hydroizolacyjność pokrycia dachowego,
b. trwałość powłoki syntanowej w papie podkładowej Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS , co jest równoznaczne z trwałością i poprawnym działaniem systemu dystrybucji gazów i pary wodnej pod pokryciem z papy, a tym samym z prawidłowym przyleganiem pokrycia z papy do zagruntowanego podłoża i nietworzeniem się lokalnych skupisk gazów i wybrzuszeń pokrycia .
 
Pisemna Imienna Gwarancja Jakości Icopal nie obejmuje jakości prac dekarskich. Gwarancję wykonawczą zawsze wystawia firma wykonawcza. Pokrycie w technologii pap aktywowanych termicznie Szybki Syntan SBS powinna wykonywać firma dekarska , której pracownicy uzyskali imienne Certyfikaty ukończenia szkolenia w zakresie technologii Szybki Syntan SBS.
 
 
Na dach o powierzchni 110 m2 potrzebne są następujące ilości podstawowych materiałow pokryciowych:
- preparat gruntujący Siplast Primer Szybki Grunt SBS: 110 m2 x 0,2 l/m2 = 22 litry  
 ( w przypadku konieczności gruntowania starych pokryć papowych lub podłoża betonowego bardzo nierównego zużycie może wzrosnąć do 0,5 l/m2 podłoża)
- papa podkładowa z funkcją wentylowania podłoża Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS: 110 m2 x 1,2 = 132 m2 ; należy przyjąć 140 m2 czyli 14 rolek po 10 m2 w rolce
 (1,2 oznacza bezpieczny współczynnik zużycia papy podkładowej z uwzględnieniem zakładów poprzecznych i podłużnych oraz podstawowych obróbek dekarskich)
- papa wierzchniego krycia zgrzewalna Polbit Extra WF Szybki Profil SBS: 110 m2 x 1,2 = 132 m2 ; należy przyjąć 135 m2 czyli 27 rolek po 5 m2 w rolce
 (1,2 oznacza bezpieczny współczynnik zużycia papy wierzchniego krycia z uwzględnieniem zakładów poprzecznych i podłużnych oraz podstawowych obróbek dekarskich)
- lakier zabezpieczający Silver Primer Szybki Lakier SBS: 110 m2 x 0,4 l/m2 = 44 litry  
 ( zabezpieczenie lakierem posypki papy wierzchniego krycia może wynosić od 0,35 do 0,5 l/m2 papy)
 
 
Szczegóły techniczne oraz wszelkie dokumenty związane z wymienionymi produktami znajdzie Pani na www.syntan.icopal.pl
 
Bardzo proszę o zapoznanie się również ze stroną www.gwarancje.icopal.pl a w szczególności z:
http://www.gwarancje.icopal.pl/index.php?page=coto
http://www.gwarancje.icopal.pl/gwarancja_jakosci.pdf
http://www.gwarancje.icopal.pl/tabele.pdf                                   (tabela nr 2)
 
 
 
Zakupu papy mozna dokonać w hurtowniach budowlanych współpracujących z ICOPAL S.A.: http://www.syntan.icopal.pl/wentylacja/?page=dystrybucja&sub=2
 
W razie wątpliwości i nastepnych zapytań zachęcam do kontaktu.
 
 

Pozdrawiam

Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo Techniczne,  Icopal S.A.

 

GGŁ, 18.02.2010

 


Witam, Jestem zainteresowany kupnem produktów Państwa firmy. Proszę o poradę jaki system zastosować na następujące elementy budynku: 1)DACH Jaką papę zastosować na pełne deskowanie pod pokrycie dachówką cementową? 2)FUNDAMENTY Budynek niepodpiwniczony, woda gruntowa poniżej ław fundamentowych.Grunty przepuszczalne. 3)Jaką papę zastosować na "chudziak" pod podłogę na gruncie. Z góry dziękuję

Pozdrawiam,

Arkadiusz P. Wołomin


Szanowny Panie Arkadiuszu

Odpowiadając na Pańskie pytania:

Ad1. DACH Jaką papę zastosować na pełne deskowanie pod pokrycie dachówką cementową?

Podczas montażu dachówki dekarze będą chodzić po połaci dachowej, magazynować materiał, nabijać łaty i kontrłaty. Wszystko to wiąże się z dużym niebezpieczeństwem dla położonej papy. Dlatego odradzam Panu stosowanie najtańszych wyrobów typu P64 (papa oksydowana na welonie szklanym) czy P333 (papa oksydowana na tekturze). Najlepsza będzie papa do mocowania mechanicznego typu Membrana PM lub Vivadach PM. Są to mapy modyfikowane SBS na osnowach z włókniny poliestrowej specjalnie wzmocnionej włóknami szklanymi. Papę tę mocuje się do podłoża za pomocą gwoździ lub bardziej poprawnie za pomocą specjalnych łączników mechanicznych i zgrzewa wzdłuż zakładów podłużnych i poprzecznych - tak aby sama warstwa papy stanowiła szczelną izolację wodochronną. Należy zwrócić uwagę, że papa ta jest zwijana w rolkach tak aby po rozwinięciu folia była na wierzchu dachu. Dlatego w Pana przypadku należy ją odwrócić tak aby na słońce narażona była powierzchnia piaskowana a folia dotykała deskowania. Umożliwi to zwiekszoną odporność papy na promieniowanie UV (w przypadku gdyby od montażu papy do montażu dachówki minął dłuższy okres czasu), jak równiez pozwoli dekarzom na bezpieczne poruszanie sie po dachu. Zamocowana papa zostanie dodatkowo domocowana mechanicznie w przyszłości przez zamontowanie łat. W związku z tym, że proponowane przez mnie papy są papami modyfikowanymi to ich przebicie przez gwóźdź nie wpłynie negatywnie na szczelność dachu - otwory po gwoździach powinny się zasklepić wokół gwoździa i uszczelnić pokrycie.

Chcę zwrócić Pana uwagę równiez na nowoczesne membrany o nazwie Fel'X Szybka Bariera SBS oraz Sun'X Szybka Bariera SBS . Są to membrany przewidziane do wstępnego krycia dachu (nie mylić z foliami FWK). Szczególy dotyczące Szybkich Barier SBS Generacji X otrzyma Pan na : http://www.icopal.pl/index.php?page=xbariery

Ad2. FUNDAMENTY Budynek niepodpiwniczony, woda gruntowa poniżej ław fundamentowych.Grunty przepuszczalne

Warunki gruntowo - wodne, które Pan wymienił są wyjątkowo korzystne . Zabezpieczenie budynku od wody gruntowej nie pochłonie zatem zbyt dużych środków. Polecam Panu zastosowanie jednego z rozwiazań Systemu Bezpieczny Fundament Icopal. Konkretnie proponuję rozwiązanie nr 211. Niestety nie podał Pan jaki charakter ma ściana fundamentowa ; czy jest jedno, - dwu , - czy trójwarstwowa? Wpłynie to na ostateczne rozwiązanie. Równiez powinien Pan określić rodzaj docieplenia ściany fudamentowj (styropian EPS, styropian XPS czy pianka PIR). W przypadku gdyby posiadał Pan ścianę dwuwarstwową (najczęstszy przypadek) i docieplenie ściany fundamentowej ze styropianu EPS (najchętniej stosowany) to rozwiązanie posiadałoby numer: 211 b wariant 1. W przypadku zastosowania styropianu ekstrudowanego XPS (polecany wariant) rozwiazanie będzie miało numer 211b wariant 2.

Bardzo proszę o zapoznanie się z różnymi wariantami rozwiazań w funkcji konstrukcji ściany i rodzaju docieplenia. Szczegóły znajdzie Pan na : http://www.fundament.icopal.pl/index.php?page=rozwiazania

Polecam równiez zapoznanie się z prezentacjami i informacjami na temat produktów proponowanych w rozwiązaniach Systemu Bezpieczny Fundament Icopal.

W razie dalszych pytań proszę o telefon .

Ad3. Jaką papę zastosować na "chudziak" pod podłogę na gruncie.

Polecam papę Fundament Szybki Profil SBS. Szczegóły dotyczące tego wyrobu znajdzie Pan na : http://www.fundament.icopal.pl/index.php?page=papa_fundament

 

W razie wątpliwości zachęcam do kontaktu na jeden z niżej podanych numerów telefonicznych

Pozdrawiam

Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo Techniczne. ICOPAL S.A.

 

GGŁ/9.02.2010


MINIMALNY SPADEK DACHU
(pytanie zamieszczone w MURATORZE, marzec 2010)
 
Jaki powinien być minimalny spadek dachu pod pokrycie papą w dwóch warstwach ? Czy 1 % to wystarczający spadek, jak to się ma do zamieszczanych w kartach technicznych, materiałach informacyjnych dotyczących materiałów bitumicznych o stosowaniu przy spadkach od 3 % do 20 % - jako przeznaczony do stosowania w takich właśnie przedziałach ( przy opisanych spadkach ) i żadnych innych ?!

Na wstępie chciałbym zwrócić uwagę na bardzo istotny fakt, który w zasadzie jest odpowiedzią na drugą część pytania, ale jednocześnie nieco porządkuje nasze rozważania.
Informacja pojawiająca się w kartach technicznych i innych dokumentach i materiałach poszczególnych producentów dotycząca przytoczonego spadku jest oczywiście bardzo istotna, natomiast należy ją traktować jako zalecenie a nie wymóg podstawowy.
Dokumentem nadrzędnym którym powinniśmy się kierować przy doborze materiału była jest i będzie Polska Norma – w tym konkretnym przypadku Norma z  marca 1999 roku – PN-B-02361 pt. Pochylenia połaci dachowych, ta norma obowiązuje zarówno projektantów, wykonawców jak i oczywiście tym samym producentów.
Dopiero w następnej kolejności  możemy brać pod uwagę zalecenia i wytyczne producenta.
Jak sama nazwa wskazuje są to zalecenia, dokumentem najważniejszym jest Polska Norma.
I tam znajdziemy odpowiedź, że dopuszczalny spadek dachu przy tym rodzaju pokrycia to właśnie 1%, znajdziemy również w przytoczonym dokumencie informacje, że zalecany spadek przy pokryciu dwuwarstwowym to 3%; a więc możemy się domyślać, że producenci co oczywiste kierowali się również przytoczoną normą.
Dopuszczalny - to nie zalecany, praktyka pokazuje, że 1 % - owy spadek przy dużych połaciach to zbyt mało, przy pracującym podłożu, np. poszyciu z blachy trapezowej, czy drewna, strop  żelbetowy czy płyty korytkowe ( dokładność wykonania tego rodzaju konstrukcji ) to przyczyna niewłaściwych spadków, minimalna niedokładność powoduje pojawianie się zastoin wody, wpływa to oczywiście na estetykę wykonanego pokrycia.
Kolejną sytuacją z którą możemy się spotkać na nowym dachu to przypadek na którym odległości pomiędzy wpustami są kilkunastometrowe i taki wydawać by się mogło prozaiczny problem kształtowania spadku nastręcza bardzo wiele różnego rodzaju problemów wiążących się z opisywaną tematyką, a mianowicie przy spadku rzędu 3% okazuje się, że pojawiają się fragmenty dachu na którym grubość warstwy termoizolacji musiałaby wynosić np. 60 cm, a nie jest to możliwe ze względu na wysokość attyk, na ciężar termoizolacji, sposób montażu i szereg innych uwarunkowań, opisywany przypadek również upoważnia nas do analizy jaki spadek w tym przypadku zastosować – znowu idziemy w kierunku zmniejszenia projektowanego spadku poniżej zalecanych 3%.
To w przypadku nowych dachów, natomiast przy dachach remontowanych w sytuacji, konstrukcji istniejącej, kiedy ze względu na koszty nie ingerujemy w istniejące pokrycie, nie kształtujemy spadków,
- dach ma spełniać swoją podstawową rolę - ma być szczelny;
w tym przypadku nachylenie połaci w okolicach dopuszczalnej granicy jest dosyć częstą sytuacją; i co oczywiste stan istniejący ( przypominam spadek 1 % ) pozwala na wykonanie nowego pokrycia na takim pochyleniu.
W każdym z opisywanych przypadków należy kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem, tam gdzie jest możliwość uzyskania spadku w okolicach zalecanych należy to oczywiście robić, natomiast w przypadkach w których mamy spadki rzędu 1%, nie jest to sytuacja wymarzona, ale oczywiście nie dyskredytuje to pokrycia; jest to zgodne z przepisami należy tylko wykonać taki dach z należytą starannością jako, że wspomniane niedokładności będą tym bardziej powodowały zmniejszenie nachylenia, czy wręcz inne ukierunkowanie spływu wody – co nie jest oczywiście sytuacją którą chcemy na naszym pokryciu widzieć.
Warto przy tych minimalnych nachyleniach ze zdwojoną energią pilnować staranności wykonania zgrzewów i właściwego wypływu bitumu, ponieważ jest wielce prawdopodobne, że gdzieniegdzie pojawią się zastoiny, które nie będą groźne dla żywotności i szczelności pokrycia pod warunkiem wykonania idealnego spawu.
Kolejnym ważnym w tej sytuacji elementem jest zwrócenie uwagi na układanie wstęg papy prostopadle do okapu, czy koryta, co zminimalizuje występowanie zastoin ze względu na grubość papy ( pamiętajmy, że materiały o których mowa mają grubość ok. 5 mm, czasem więcej, a nasz spadek tylko 10 mm na metr bieżący ).
Z tych samych powodów musimy pamiętać o zasadzie przesunięć wstęg wzdłużnych i poprzecznych, czy wreszcie przesunięcia łączenia podkładu względem warstwy wierzchniej aby uniknąć zgrubień, które byłyby blokadą dla spływającej wody, (a spadek mamy przecież minimalny ).
I już na koniec w odniesieniu do górnej granicy o której wspomniał Pan w zapytaniu czyli 20%;
najkrócej rzecz ujmując - jest to górna granica spływności, powyższe związane jest z przedziałami ujętymi w procedurze badania spływności materiału bitumicznego, poddanego analizie.
 
Piotr Maciągowski
 

Muszę wykonać na wielorodzinnym budynku mieszkalnym remont kapitalny istniejącego pokrycia stropodachu niewentylowanego o spadku 8% na pow. 140 m2. Konieczne będzie ocieplenie jego konstrukcji, zabudowa wylazu np. typ "Kominiarczyk" oraz wykonanie prawidłowej hydroizolacji i wentylacji pokrycia. Rozważam zastosowanie systemu "Szybki Syntan SBS", który - jak przeczytałem - jest dostępny z aplikacją przez rekomendowane przez Was firmy usługowe.- proszę o taki adres(y). Jestem zainteresowany również Państwa doradztwem z zakresu optymalnego rozwiązania technicznego w/w problemu oraz ewentualnych kosztów. Dziękuję z góry za odpowiedź.

 

Andrzej S. Sosnowiec


Szanowny Panie Andrzeju

 

Zastosowanie papy typu Szybki Syntan SBS w tym przypadku jest jak najbardziej słuszne. Proponuję wykorzystac układ dwuwarstwowy . Jako warstwa podkładowa powinna zostać uzyta papa Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS a jako warstwa wierzchniego krycia któraś z pap typu Szybki Profil SBS. Podłoże należy zagruntować podkładem gruntującym Siplast Primer Szybki Grunt SBS. W zalezności od tego jaki układ hydroizolacyjny Pan wybierze tak długą Pisemną Imienna Gwarancję Jakości Pan otrzyma. Układ z papami Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS + Polbit Extra WF Szybki Profil SBS daje 40 lat Pisemnej Gwarancji podczas gdy układ Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS + Junior Top 4,4 Szybki Profil SBS daje "tylko" 30 lat . Rejestracja gwarancji i uzyskanie karty gwarancyjnej odbywa się za pośrednictwem strony www.gwarancje.icopal.pl.

Montaż wyłazu dachowego KOMINIARCZYK łącznie z pokryciem dwuwarstwowym opisanym wyżej znajdzie Pan pod tym linkiem.

 

Więcej Szczegółów znajdzie Pan na www.syntan.icopal.pl

 

Ceny pap Szybki Syntan SBS, podkładu gruntującego oraz wyłazu dachowego KOMINIARCZYK uzyska Pan w firmie dystrybucyjnej w Pana regionie - link.

 

W przypadku zapytań technicznych jestem do Pana dyspozycji

 

Pozdrawiam

Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo Techniczne,  Icopal S.A

 

GGŁ/5.02.2010


W ogródku mam altankę wykonaną z drewna . Od 2 lat stoi niezabezpieczona. Chciałbym zabezpieczyć ją jakimś środkiem, który uodporniłby drewno na owady oraz grzyby i pleśnie. Oprócz słupów i więźby dachowej z drewna jest również pokrycie dachu – samodzielnie pokryłem dach gontami drewnianymi. O nie szczególnie się martwię ponieważ sa narażone bezpośrednio na deszcz, śnieg i słońce. Proszę o poradę .
 
Sławomir K. Nałęczów

Panie Sławku
Icopal posiada w swojej ofercie preparat przeznaczony do wszechstronnej ochrony drewna w tym przede wszystkim gontów drewnianych – stąd jego nazwa handlowa ICOPAL GONTOX W6 DREWNO ZEWNĘTRZNE.
 
             

 

 
Jest to preparat rozpuszczalnikowy o kompozycji olejowej z dodatkiem czterech substancji biobójczych. W rezultacie zapewnia kompleksową ochronę drewna narażonego na wpływ czynników zewnętrznych : wody , wilgoci, grzybów pleśniowych i domowych, pleśni, owadów – szkodników drewana oraz przed sinizy wtórnej.
 
Dobrana kompozycja olejowa z domieszką parafiny sprawia, że preparat po wniknięciu głęboko w powierzchnię drewna czterokrotnie zmniejsza jego nasiąkliwość, wydłużając tym samym bardzo znacznie  jego żywotność (nawet czterokrotnie). Działanie wodochronne jest możliwe dzięki jednoczesnemu oddziaływaniu zewnętrznego filtru wodoochronnego oraz warstwy parafiny wewnątrz drewna. Działanie wodochronne przedstawione jest na poniższych schematach.

 

 

 

 
 
 
 
 
 


 

Takia dwutorowa odpornośc na wilgoć i wodę  jest możliwa dzięki bardzo głębokiej penetracji powierzchni drewna przez preparat – nawet do 15 mm wgłąb struktury drewna. Odpowiednie badania dokumentujące wodochronne oraz biobójcze właściwości ICOPAL GONTOX W6 zostały wykonane przez Labolatorium Zabezpieczeń Wodochronnych Zakładu Trwałości Konstrukcji Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie (raport nr NO-3/933/A/06 oraz raport NS 571/P/2006)
Nanoszenie preparatu na powierzchnię drewna jest możliwe za pomocą pędzla lub przy większych powierzchniach metoda natryskową. Po naniesieniu na powierzchnię drewna czystego preparatu drewno nabiera lekko cimniejszego zabarwienia. Jeśli chciałby Pan uzyskać zabarwienie o głębszej kolorystyce (przy pełnym odwzorowaniu rysunków słoji drewna) to można preparat Icopal GontoX W6 zmieszać w odpowiednich proporcjach w preparatem bitumicznym Siplast Primer Szybki Grunt SBS. Barwa drewna będzie wtedy znacznie bardziej ciemna – nawet do czarnej. Zastosowanie Siplast Primera Szybki Grunt SBS spowoduje również poza zmianą kolorystyki inne dodatkowe korzyści. Dzięki wzmocnieniu blokady wodochronnej dodatkowo wydłuża żywotność zabezpieczonego drewna. Zastosowanie Siplast Primera Szybki Grunt SBS jest wskazana wszędzie tam gdzie dochodzi do bezpośredniego oddziaływania gruntu na powierzchnię drewna. Doświadczenia wykazały, że drewno zakopane w ziemi i zabezpieczone w ten sposób jest nezwykle odporne na gnicie .
 
Icopal S.A. udziela 5 letniej Imiennej Gwarancji Jakości na trwałość zabezpieczenia biochronnego w przypadku zabezpieczenia drewna preparatem ICOPAL GONTOX W6 DREWNO ZEWNETRZNE oraz 7 letniej Imiennej Gwarancji Jakości na trwałość zabezpieczenia biochronnego w przypadku zabezpieczenia drewna dwoma preparatami : ICOPAL GONTOX W6 DREWNO ZEWNETRZNE + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS. W drugim przypadku minimalna proporcja Siplast Primer Szybki Grunt SBS powinna wynosic 2,5 %: (10 litrów Icopal Gontox W6 + 0,25 litra Siplast Primer Szybki Grunt SBS).
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Preparat jest chętnie stosowany do zabezpieczania zabytkowych obiektów drewnianych (skanseny), dachowych pokryć drewniach dworków szlacheckich (np. Dwór w Żelazowej Woli), obiektów drewnianych o szczególnym znaczeniu dla kultury i pamięci narodowej (obiekty obozu koncentracyjnego na Majdanku).
 
Zachecam Pana do nabycia produktu – w razie zapytań proszę o telefon oraz do odwiedzenia specjalnej strony internetowej poświęconej ochronie drewna www.drewno.icopal.pl
 
 
Pozdrawiam
Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo Techniczne,  Icopal S.A.
Tel 603 890 280

 

GGŁ/4.02.2010


< 1 2 3 4 5 6 7 >
Serwis wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.Polityka cookies » X