Porady Icopal - pytania i odpowiedzi
Tematyka: 

Witam, mam pytanie odnosnie wykonania systemu kominowego WULKAN, chodzi o system z wentylacją (bez wełny izolacyjnej) a dokładniej o odległości jakie należy zachować od więźby dachowej. Nie wiem czy odległość tą nalezy liczyć od bloczków obudowy czy od wkładu ceramicznego, żeby nie mieć problemu z odbiorem kominiarza.

Z góry dziękuję za odpowiedź!

Marcin M.


Szanowny Panie,

Systemy kominowe ICOPAL WULKAN posiadają znak CE na kompletny komin, czyli przeszły badania wg. aktualnie obowiązujacych norm europejskich.

Wg. Deklaracji Zgodności Nr EC/T/1/2009 i zgodnie z PN-EN 13063-1 kominy WULKAN C200 znakowane są jako : T600 N1 D3 G50.

Oznaczenie G50 ustala odległość między kominem a materiałem łatwopalnym na min. 50 mm.

Czyli należy zachować odległość min. 50 mm między zewnetrzną powierzchnią obudowy komina (pustaka) a konstrukcją drewnianą dachu.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt.

Z powazaniem,

Dariusz Pogorzelski

Product Manager

ICOPAL S.A.

tel. +48 691 519 240


Witam!

Zakupiłam w Państwa firmie system kominowy PS-C200 P.START polecony przez sprzedawcę.Zamierzam zainstowac kocioł kondensacyjny. Proszę o informację, czy komin ten jest przystosowany do poboru powietrza dla spalanego gazu, czy też należy doprowadzic niezależny kanał.

Pozdrawiam

Edyta D.


 

Szanowna Pani,

Komin, który Pani zakupiła jest kominem dwuwarstwowym (bez izolacji) z przestrzenią między kanałem ceramicznym a pustakiem obudowy, która służy do cyrkulacji powietrza z dołu do góry komina (przewietrzanie) gdy zastosujemy tradycyjny kocioł atmosferyczny, ale również może być to funkcja doprowadzenia powietrza do spalania gdy podłaczymy kocioł z zamkniętą komorą spalania (np. gazowy kondensacyjny) w którym obieg spalin i powietrza jest wymuszony przez urządzenie grzewcze (np.wbudowana dmuchawa ).

Więcej informacji i schemat budowy kominów SPS na naszej stronie www.kominy.icopal.pl.

Kotły kondensacyjne z reguły posiadają wylot spalin o małej średnicy (60-80 mm) i czopuch z pieca do komina może być współosiowy (rura w rurze - wyprowadzenie spalin i pobór powietrza) lub posiadać dwie końcówki (jedna to wylot spalin, druga pobór powietrza do spalania).

Podłaczenie do komina zalezy od w/w budowy i układu powietrzno-spalinowego kotła.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.

Z powazaniem,

Dariusz Pogorzelski

Product Manager

ICOPAL S.A.

tel. +48 691 519 240


Co zrobić gdy wykonawca fundamentów nie założył izolacji poziomej pomiędzy fundamentem a ścianą fundamentową. Proszę o radę jak wyjść z tej sytuacji!

Pozdrawiam!!!


 

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do Pana pytania, proszę o podanie kilku dodatkowch szczegółów.

Czy chodzi o wykonanie izolacji z papy lub folii pomiędzy ławą fundamentówą a ścianą fundamentową (wykonaną z bloczków lub wylewaną), czy też chodzi o zabezpieczenie izolacji poziomej na poziomie podłogi i wychodzącej z niej murowanej ściany domu?

Proszę podać także informację czy budynek jest podpiwniczony, ile ma lat, z czego wykonane są pionowe fundamenty i czym są zabezpieczone, jakie są objawy - czy widoczna jest wilgoć itp.

 

Pozdrawiam/Best regards

 

Leszek Bajko

Icopal S.A.

e-mail:pllba@icopal.com

mobile: +48 605 322 472

 

 

Tak chodzi o wykonanie izolacji z papy pomiędzy ławą fundamentową a ścianą fundamentową, która wykonana jest z bloczków. Budynek nie jest podpiwniczony, to faza wykonania fundamentów, początek budowy izolacja pionowa wykonana podkładem gruntującym  2x. Na tym etapie prac nie widać żadnych objawów.

Pozdrawiam!

Jacek B

 

 

 

 

 

 

 

Szanowny Panie,

Proponuję następujące rozwiązanie:

- wykonanie na bloczkach betonowych wylewki wyrównującej powierzchnię,

- zagruntowanie wyschniętej powierzchni środkiem Gruntującym Siplast Primer Szybki Grunt SBS,

- zgrzanie papy Fundament Szybki Profil SBS,,

- na wysokości podłogi przed jej ostatecznym wylaniem i ociepleniem zgrzanie na zagruntowaną powierzchnię dwóch warstwy papy Fundament Szybki Profil SBS z wywinięciem drugiej warstwy na zewnątrz.

Mam nadzieję, że takie rozwiązanie zabezpieczy Pana dom. W przypadku pytań, proszę o kontakt.

Pozdrawiam/Best regards

Leszek Bajko

Icopal S.A.

e-mail:pllba@icopal.com

mobile: +48 605 322 472

 

 

 

 


Zamierzam zaizolować budynek mieszkalny podpiwniczony wykorzystując Wasz System Bezpieczny Fundament Icopal. Niestety mam problem z precyzyjnym określeniem warunków gruntowo wodnych panujących w okolicy posadowienia budynku. Wydaje mi się, że grunt jest przepuszczalny . Również woda w studni u sąsiada mieszkającego ok. 100 m od mojej działki jest na poziomie ok. 2,5 m poniżej terenu. W jaki sposób powinienem określić warunki gruntowo - wodne aby być pewnym, że wykonane zabezpieczenie całkowicie zabezpieczy budowany przez mnie budynek podpiwniczony.
Adam G. Ząbkowice

Szanowny panie Adamie.
Problem, który Pan poruszył ma zasadnicze znaczenie dla przyszłej trwałości zabezpieczeń wodochronnych. Określenie warunków gruntowo wodnych musi odpowiadać stanowi faktycznemu ponieważ z wodą gruntową zazwyczaj nie da się pertraktować, a ta znajdzie zawsze najmniejszą szparkę aby dostać się do fundamentu (piwnicy), trwale go zawilgacając.
W przypadku budynków podpiwniczonych zazwyczaj należy wykonać zabezpieczenie w postaci dwuwarstwowego wyklejenia ścian fundamentowych specjalstyczną papą do części podziemnych budynków. (W przypadku gdy poziom lustra wody gruntowej jest stale wysoki należy wykonać wannę zewnętrzna szczelną.) W praktyce bowiem bardzo rzadkie są przypadki, że grunt jest całkowicie przepuszczalny a woda gruntowa znajduje się przez cały okres roku poniżej poziomu posadowienia ław fundamentowych i nie wywołuje parcia hydrostatycznego na ściany fundamentowe. Przynajmniej dwa razy w roku: podczas roztopów wiosennych i obfitych opadów atmosferycznych jesienią, fundamenty budynku narażone są na stały kontakt przez okres kilku – kilkunastu dni z wodą przesiąkającą z powierzchni wgłąb gruntu. Szczególnie podczas roztopów wiosennych, które następują po długotrwałych okresach mrozu mamy do czynienia z taką sytuacją, że na powierzchni gruntu śnieg ulega stopieniu natomiast w jego wnętrzu woda pozostaje nadal w stanie zamarzniętym. Stąd woda na powierzchni terenu i tuż pod nią  oddziałuje na zabezpieczenia hydroizolacyjne przez długi okres czasu – aż do chwili gdy nie nastąpi całkowite rozmarznięcie gruntu i przesiąknięcie wody z roztopów wgłąb gruntu do poziomu stałego lustra wody gruntowej. Ten okres kilku – kilkunastu dni na przełomie zimy i wiosny może być decydujący w kwestii zagrożenia szczelności zabezpieczeń części podziemnych budynku (piwnicy). Jeśli zabezpieczenie w tym wypadku jest wykonane tylko z użyciem mas powłokowych a bez zastosowania papy to w wypadku nieco gorszego wykonawstwa czy też zastosowania materiału hydroizolacyjnego w nieodpowiedniej ilości może dojść do trwałego zawilgocenia ścian piwnicznych. Zawilgocenie to oczywiście ustąpi po okresie kilku miesięcy jednak, jak w każdym przypadku zawilgocenia, jest ona mało komfortowe i należy go unikać.
Powyżej opisana sytuacja oczywiście nie nastąpiłaby gdyby w grunie przepuszczalnym zastosowana była pionowa mata drenująca ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ SBS. Wtedy woda z roztopów zostałaby zdrenowana wgłąb gruntu, poniżej poziomu zamarzniętej ziemi i wniknęłaby w jego głąb. Okres oddziaływania wody przesiąkającej przez grunt za pośrednictwem maty drenującej byłby skrócony do minimum i zawilgocenie ścian piwnicznych byłoby niewielkie lub możnaby go całkowicie uniknąć.
Powyżej opisana sytuacje to odpowiedź na pytania niektórych klientów, którzy twierdzą, że zastosowanie maty drenującej dla gruntów przepuszczalnych i dla przypadku występowania wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia fundamentów jest bezcelowe.
 
Panie Adamie , wracając do Pańskiego pytania – najbardziej pewnych odpowiedzi w kwestii przepuszczalności gruntu i poziomu wody gruntowej zawsze udzieli nam geolog wykonując zlecone badania gruntu. Należy jednak być świadomym, że obsypując ściany piwniczne gruntem musimy zwrócić uwagę aby nie był to grunt niewiadomego pochodzenia (na przykład z innych wykopów, przywieziony na miejsce budowy z innych terenów) . Możemy mieć wtedy do czynienia z taką sytuacją, że wprawdzie badania geologiczne wykazały występowanie gruntów przepuszczalnych (np. żwirów ) a wykonawca budynku obsypał go gruntami gliniastymi.
Należy również podchodzić z dużą ostrożnością do zabezpieczania ścian piwnicznych tylko i wyłącznie masami bitumicznymi (pomimo, że System BFI przewiduje taką możliwość). Ściany piwniczne można zabezpieczać hydroizolacyjnie w budynkach podpiwniczonych nie używając papy Fundament Szybki Profil SBS tylko w wypadku gdy nie będzie dochodzić w okresie użytkowania obiektu do długotrwałego przesiąkania wody powierzchniowej przez warstwy zamarzniętego gruntu (roztopy wiosenne) a lustro wody gruntowej będzie  na tyle głęboko - poniżej poziomu posadowienia, że jego podniesienie się wyżej będzie praktycznie niemożliwe. W każdym przypadku zabezpieczenia części podziemnych budynku należy również pamiętać o zabezpieczenia ścian fundamentowych (piwnicznych ) matą drenująca ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ SBS. Jej zastosowanie warunkuje późniejsze uznanie ewentualnych roszczeń gwarancyjnych z tytułu zastosowania Systemu Bezpieczny Fundament Icopal.

 

Pozdrawiam

Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo techniczne Icopal S.A.

 

GGŁ 10.03.2010


Planuję remont dachu budynku małej piekarni (obecnie nieczynnej) z pomieszczeniami gospodarczymi (biuro, magazyn, całość ok. 180 m²). Zabudowania były pobudowane ok. 70-80 lat temu. Dach piekarni to : stropodach niewentylowany i nieocieplony o konstrukcji drewnianej pokryty deskami i papą o niewielkim spadku ok. 5-6 °. Dach budynków gospodarczych to : strop wykonany z desek, które pokryte są papą o spadku ok. 5 °. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat (wiem z opowiadań dziadków - brak dokumentacji remontowej) dachy były pokrywane może 2 warstwami papy smołowej i asfaltowej oraz kilka razy konserwowane lepikiem na gorąco. Wciągu ostatnich kilkunastu lat dachy konserwuję i uszczelniam we własnym zakresie masami asfaltowymi na zimno oraz miejscowo uszczelniaczem asfaltowym. Obecnie dach w zasadzie nie przecieka, papa raczej trzyma się mocno podłoża, na powierzchni papy nie ma purchli powietrznych i wydaje mi się, że dach nie jest zawilgocony, lecz na większości powierzchni papy widoczne są liczne głębokie spękania (promienie UV), które stwarzają niebezpieczeństwo potencjalnych przecieków. W związku z powyższym mam do Pana pytanie : 1. czy na istniejącą starą papę mogę położyć papę TERMIK TOP 5,2 Szybki Syntan SBS w układzie jednowarstwowym z kominkami wentylacyjnymi ?, 2. czy też na istniejącą starą papę mogę położyć papę MONODACH WM w układzie jednowarstwowym do mocowania mechanicznego ? Proszę mi doradzić, który wariant renowacji dachu byłby najrozsądniejszy ? Będę wdzięczny fachową radę i pomoc.

Pozdrawiam

Dariusz W z Torunia


Szanowny Panie Dariuszu

Dziękuję za Pańskie pytanie i tak precyzyjny opis pokrycia dachowego z uwzględnieniem aspektu historycznego. Jest to o tyle istotne, że pozwala na odpowiedź uwzględniającą zastosowane w przeszłości materiały.

Najszybsza i najtańsza a jednocześnie poprawna technologicznie jest naprawa pokrycia , które Pan opisał, z użyciem papy do mocowania mechanicznego.

Ponieważ na pokryciu dachowym leży kilka warstw zarówno powlok smołowych jak i asfaltowych a dodatkowo całość pokrycia była konserwowana różnorodnymi masami bitumicznymi, to nie jest wskazane aby na takie podłoże układać papy zgrzewalne bądź aktywowane termicznie. Połączenie pomiędzy starymi powłokami smołowo - bitumicznymi mogłoby spowodować niedoklejenia i słabsze połączenie pomiędzy starymi warstwami a nową papą. Ponadto w upalne dni całośc pokrycia (nowe ciężkie papy zgrzewalne + stare papy istniejące) mogłyby sie zsuwać z połaci - płaszczyzną poślizgu mogłyby się stać warstwy starych pap smołowych - temperatura płynięcia smoły to 70 st C a temperatura na dachu może dochodzić do 80 st C.

Z powyższych względów proponuję pozostawienie wszystkich starych warstw papowych na dachu (*) i po ich wstępnym wyrównaniu zamocowanie w układzie jednowarstwowym papy do mocowania mechanicznego MONODACH PM lub MONOLight PM. Papy te nalezy mocować do podłoża za pomocą wkrętów do drewna o długości pozwalającej na pewne zamocowanie w podkładzie drewnianym (deskach). Należy równiez zastosować szerokie podkładki pod wkręty, które zapobiegną wyrywaniu łączników z papy pod wpływem ssania wiatru. Podkładki te powinny mieć średnicę ok 8 cm (dostępne sa podkładki o średnicy 8 cm lub owalne 4x8 cm, producent : np. Firma Koelner). Mocowanie powinno sie odbywac wzdłuż zakładów podłużnych papy. Można zastosować również droższą wersje pokrycia z zastosowaniem papy podkładowej do mocowania mechanicznego typu Vivadach PM lub Membrana PM oraz papy zgrzewalnej typu Szybki Profil SBS np: Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS.

Stosując papy do mocowania mechanicznego nie ma konieczności stosowania kominków wentylacyjnych.

 

(*) pod warunkiem, że stan techniczny poszycia deskowego jest zadowalający i nie jest konieczna jego wymiana. Jeśli deski są zmurszałe nalezy niestety zerwać stare warstwy papowe i wymienić poszycie z desek.

 

W wypadku zapytań proszę o kontakt telefoniczny

 

Pozdrawiam

Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo Techniczne, Icopal S.A.

 

GGŁ. 10.03.2010


< 1 2 3 4 5 6 >
Serwis wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.Polityka cookies » X