Porady techniczne, pytania
Tematyka: 

Planuję remont dachu budynku małej piekarni (obecnie nieczynnej) z pomieszczeniami gospodarczymi (biuro, magazyn, całość ok. 180 m²). Zabudowania były pobudowane ok. 70-80 lat temu. Dach piekarni to : stropodach niewentylowany i nieocieplony o konstrukcji drewnianej pokryty deskami i papą o niewielkim spadku ok. 5-6 °. Dach budynków gospodarczych to : strop wykonany z desek, które pokryte są papą o spadku ok. 5 °. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat (wiem z opowiadań dziadków - brak dokumentacji remontowej) dachy były pokrywane może 2 warstwami papy smołowej i asfaltowej oraz kilka razy konserwowane lepikiem na gorąco. Wciągu ostatnich kilkunastu lat dachy konserwuję i uszczelniam we własnym zakresie masami asfaltowymi na zimno oraz miejscowo uszczelniaczem asfaltowym. Obecnie dach w zasadzie nie przecieka, papa raczej trzyma się mocno podłoża, na powierzchni papy nie ma purchli powietrznych i wydaje mi się, że dach nie jest zawilgocony, lecz na większości powierzchni papy widoczne są liczne głębokie spękania (promienie UV), które stwarzają niebezpieczeństwo potencjalnych przecieków. W związku z powyższym mam do Pana pytanie : 1. czy na istniejącą starą papę mogę położyć papę TERMIK TOP 5,2 Szybki Syntan SBS w układzie jednowarstwowym z kominkami wentylacyjnymi ?, 2. czy też na istniejącą starą papę mogę położyć papę MONODACH WM w układzie jednowarstwowym do mocowania mechanicznego ? Proszę mi doradzić, który wariant renowacji dachu byłby najrozsądniejszy ? Będę wdzięczny fachową radę i pomoc.

Pozdrawiam

Dariusz W z Torunia


Szanowny Panie Dariuszu

Dziękuję za Pańskie pytanie i tak precyzyjny opis pokrycia dachowego z uwzględnieniem aspektu historycznego. Jest to o tyle istotne, że pozwala na odpowiedź uwzględniającą zastosowane w przeszłości materiały.

Najszybsza i najtańsza a jednocześnie poprawna technologicznie jest naprawa pokrycia , które Pan opisał, z użyciem papy do mocowania mechanicznego.

Ponieważ na pokryciu dachowym leży kilka warstw zarówno powlok smołowych jak i asfaltowych a dodatkowo całość pokrycia była konserwowana różnorodnymi masami bitumicznymi, to nie jest wskazane aby na takie podłoże układać papy zgrzewalne bądź aktywowane termicznie. Połączenie pomiędzy starymi powłokami smołowo - bitumicznymi mogłoby spowodować niedoklejenia i słabsze połączenie pomiędzy starymi warstwami a nową papą. Ponadto w upalne dni całośc pokrycia (nowe ciężkie papy zgrzewalne + stare papy istniejące) mogłyby sie zsuwać z połaci - płaszczyzną poślizgu mogłyby się stać warstwy starych pap smołowych - temperatura płynięcia smoły to 70 st C a temperatura na dachu może dochodzić do 80 st C.

Z powyższych względów proponuję pozostawienie wszystkich starych warstw papowych na dachu (*) i po ich wstępnym wyrównaniu zamocowanie w układzie jednowarstwowym papy do mocowania mechanicznego MONODACH PM lub MONOLight PM. Papy te nalezy mocować do podłoża za pomocą wkrętów do drewna o długości pozwalającej na pewne zamocowanie w podkładzie drewnianym (deskach). Należy równiez zastosować szerokie podkładki pod wkręty, które zapobiegną wyrywaniu łączników z papy pod wpływem ssania wiatru. Podkładki te powinny mieć średnicę ok 8 cm (dostępne sa podkładki o średnicy 8 cm lub owalne 4x8 cm, producent : np. Firma Koelner). Mocowanie powinno sie odbywac wzdłuż zakładów podłużnych papy. Można zastosować również droższą wersje pokrycia z zastosowaniem papy podkładowej do mocowania mechanicznego typu Vivadach PM lub Membrana PM oraz papy zgrzewalnej typu Szybki Profil SBS np: Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS.

Stosując papy do mocowania mechanicznego nie ma konieczności stosowania kominków wentylacyjnych.

 

(*) pod warunkiem, że stan techniczny poszycia deskowego jest zadowalający i nie jest konieczna jego wymiana. Jeśli deski są zmurszałe nalezy niestety zerwać stare warstwy papowe i wymienić poszycie z desek.

 

W wypadku zapytań proszę o kontakt telefoniczny

 

Pozdrawiam

Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo Techniczne, Icopal S.A.

 

GGŁ. 10.03.2010


 

Mam płaski dach o małym spadku, kilkakrotnie pokryty konwencjonalną papą położoną na podłożu betonowym (stropodach). Powierzchnia jest w zasadzie równa, bez pęcherzy i innych deformacji. Ze względu na powtatrzające sie przecieki zamierzam przeprowadzic remont przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, stąd pytania: 1. Czy można bezpośrednio położyć nawierzchniową papę termozgrzewalną n.p. klasy PY 250 S5, bez papy podkładowej i bez usuwania i utylizacji starej papy? 2. Czy można taką operację przeprowadzić przy temperaturze powietrza dodatniej, oczywiście bez opadów, n.p. w pogodne dni marca?

Jan F. Józefów


Szanowny Panie Janie

Papa , którą Pan wymienił w zapytaniu (PY 250 S5) jest prawdopodobnie papą niemodyfikowaną - oznaczenie, które Pan zacytował nie jest kompletne. Papa modyfikowana elastomerem SBS posiadałaby oznaczenie PYE, papa modyfikowana plastomerem APP oznaczenie PYP. Jeśli nie byłoby w oznaczeniu papy tego typu kodu to oznacza to papę niemodyfikowaną. Kolejne litery :PV 250 oznaczają osnowę z włókniny poliestrowej o gram 250 g/m2 ; S5 - papa zgrzewalna o grubości ok 5 mm. W przypadku zastosowania papy niemodyfikowanej musi się Pan liczyć w przeciągu kilku - najdalej dziesięciu lat po zastosowaniu z koniecznością konserwacji z uwagi na postępujący proces starzenia asfaltu. Brak modyfikacji może również wpłynąć na jej łamliwość w niskich temperaturach w okresie montażu. Papy niemodyfikowane powinno się układać w temperaturach powyżej +5 st C, podczas gdy niemodyfikowane również w temperaturach poniżej zera (przy spełnieniu dodatkowych warunków). Ponadto papy modyfikowane nie wymagają konserwowania przez cały okres użytkowania (30-50 lat) . Czy taką papę można ułożyć jednowarstwowo na dachu? Oczywiście, że tak. Przy zostawieniu starych warstw pokryć papowych ułożenie dodatkowej warstwy papy (każdego rodzaju - nawet najtańszej) traktujemy jako remont starego pokrycia i dodanie nowej uzupełniającej warstwy pokrycia papowego. Jeśli byłby to dach nowy to o fakcie, czy na taki dach można zastosować jednowarstwowe pokrycie papowe decyduje producent i jest to określone w deklaracji zgodności. Podłoże powinno być zagruntowane podkładem gruntującym, który zwiększy siłę przyczepności papy do podłoża oraz wstępnie zamiecione z grubych zanieczyszczeń i wyrównane aby zachować prawidłowy spadek połaci i umożliwic bezproblemowe odprowadzenie wody opadowej.

Jednakże przy ułożeniu papy na stare warstwy pokryć papowych (często zawilgoconych) może dojść do powstawania pęcherzy dachowych wypełnionych powietrzem i parą wodną pod warstwą nowej papy zgrzewalnej. Dzieje się tak bardzo często podczas letniej upalnej pogody. Powstawanie pęcherzy dachowych jest niekorzystne z uwagi na odspojenie papy od podłoża co wiąże się z możliwością jego zerwania z dachu (np podczas wichur). Dlatego Icopal S.A. zaleca stosowanie pap z wbudowanym systemem wentylacji podłoża papowego. W naszej ofercie są to papy typu Szybki Syntan SBS: dla dachów mocno zawilgoconych Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS bądź dla dachów mniej zawilgoconych Termik Top 5,2 Szybki Syntan SBS. Podłoże nalezy zagruntować środkiem gruntującym Siplast Primer Szybki Grunt SBS. Okresy Pisemnej Imiennej Gwarancji Jakości Icopal na tak wyremontowane dachy (w układzie jednowarstwowym) wynosi w przypadku pierwszej papy 20 lat a w przypadku drugiej 15 lat. Sczegóły znajdzie Pan na stronach www.syntan.icopal.pl oraz www.gwarancje.icopal.pl

Dodatkowo pomalowanie dachu srebrnym lakierem zabezpieczającym Silver Primer Szybki Lakier SBS powoduje wydłużenie okresu gwarancji o dalsze 3 lata oraz powoduje, że dach nie nagrzewa się podczas bezpośredniego nasłoneczniena. Szczegóły dotyczące lakieru znajdzie Pan na www.siplast.icopal.pl

W razie dalszych zapytań proszę o telefon bądź e-mail.

 

Pozdrawiam

Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo Techniczne Icopal S.A.

 

GGŁ 1.03.2010


Panie Grzegorzu
Jesienią ubiegłego roku wykonałem ławy fundamentowe. Niestety zima i bardzo niskie temperatury przeszkodziły mi w kontynuowaniu prac. Teraz kiedy wiosna blisko chciałbym ruszyc z kopyta i zacząć od izolacji ław fundamentowych. Niestety temperatury są w dalszym ciągu niskie – szczególnie w nocy. Czy mógłby mi Pan udzielić informacji czy można stosować Siplast Primer® Szybki Grunt SBS w temperaturze poniżej 0 stopni?. Chodzi mi przede wszystkim o przygotowanie ław fundamentowych do zgrzewania papy Fundament Szybki Profil SBS.
Pozdrawiam
Zbyszek N., Gorlice

Panie Zbyszku
Siplast Primer® Szybki Grunt SBS jest środkiem na rozpuszczalnikach organicznych i w związku z tym można go również stosować w ujemnych temperaturach (nie zamarza). W temperaturach poniżej zera jego zużycie będzie jednak większe z uwagi na zwiększoną na skutek niskiej temperatury gęstość. Również wysychanie tego środka znacznie się wydłuży. Szybkość wysychania z suchego podłoża w temperaturze ok. 0st C wynosi dla Siplast Primer® Szybki Grunt SBS – ok. 2 godzin. W wypadku gruntowania podłoża betonowego preparatem Siplast Primer® Szybki Grunt SBS proszę zwrócić uwagę na stan powierzchni betonowej - nie powinna być ona zmrożona, a tym bardziej nie powinno być na powierzchni lodu. Zagruntowanie powierzchni zlodzonej spowoduje odparzenie powłoki od warstwy gruntu – po prostu pomaluje Pan lód a nie beton. Następnego dnia po odparowaniu rozpuszczalnika powłokę bitumiczną będzie można bez trudu zmazać z powierzchni betonowej. Warunkiem koniecznym jest zatem aby w warunkach ujemnych temperatur powierzchnia betonowa była w stanie  powietrznosuchym – oznacza to , że pory na powierzchni betonu powinny być wypełnione powietrzem, a nie wodą. W związku z tym jeśli przez okres zimy ławy fundamentowe były niezabezpieczone przez Pana i cały czas były narażone na opady śniegu i jeszcze dodatkowo być może na wpływ wód gruntowych to prawdopodobnie są silnie zawilgocone i być może również zmrożone. W takim wypadku zalecam odczekanie kilku tygodni aż do momentu gdy powierzchnia ław wyschnie a temperatury zewnętrzne znacznie wzrosną.

Pozdrawiam
Grzegorz Gładkiewicz , Doradztwo Techniczne, Icopal S.A.
 
GGŁ. 2010.02.22

Witam !

Wiele już osób poleca mi Państwa Firmę i jej dobre wyroby. Mam zamiar pokryć przerabiany dach papą podkładową oraz termozgrzewalną. Przyszli wykonawcy polecaja mi zwrócić m.in. uwagę na grubośc min. 5,2, SBS, wkładkę poliestrową czy gramaturę. Nie jestem ekspertem, stąd moja uprzejma prośba. Co możecie Państwo polecić ? Wdzięczny będę za informację, dziękuję.

Janusz P, Bielsko Biała


Witam ponownie!

Na pytanie, które Pan zadał nie potrafię wprost odpowiedzieć ponieważ nie podał Pan informacji o stopniu nachylenia dachu . Bardzo proszę o podanie informacji czy dach jest płaski czy pochyły (orientacyjnie w stopniach) oraz czy chciałby Pan pokrycie papowe jednowarstwowe czy raczej dwuwarstwowe. Postaram się precyzyjnie odpowiedzieć.
 

 

Planujemy przerobić dotychczasowy płaski dach betonowy na dach o konstrukcji drewnianej, trzyspadowy. Nachylenie 8 stopni. Na deski planujemy papę podkładową a następnie termozgrzewalną .  Nie znam się na parametrach technicznych - stąd moja uprzejma prośba do Pana - ale wykonawca wspomina o papie termozgrzew. bodajże 5,2 mm na SBS z wkładką poliestrową.
Wdzięczny będę za fachową radę i pomoc.
pozdrawiam !
janusz p.
 
 
Szanowny Panie
W przypadku podłoża dachowego drewnianego nie mozna stosować pap zgrzewalnych bezpośrednio na podłoże drewniane z uwagi na możliwość powstania pożaru. W zawiązku z tym jeśli preferuje Pan układ dwuwarstwowy to jako warstwę podkładową proponuje ułożenie papy do mocowania mechanicznego VIVADACH PM (grubość 3,0 mm, osnowa z włókniny poliestrowej wzmocnionej siatką szklaną) . Papę ta układa się poprzez mocowanie do podłoża za pomocą wkrętów do drewna z dużymi podładami (aby zapobiec wyrywaniu się papy od podłoza podczas silnych wiatów).Długość wkręta min 3,5 cm - tak aby przeszedł przez deskę, średnica podkładek metalowych ok 80 mm , mozna równiez zastosowac podkładki owalne 40mm/80mm - popularnym producentem jest firma KOELNER, mniejsze podkładki o wielkości popularnej "złotówki" są zbyt małe. Łączniki mechaniczne należy mocować wzdłuż zakładów podłużnych a następnie zakłady zgrzać tak aby łączniki nie były widoczne. Szerokość zakładów : 10 cm, szerokośc zakładów poprzecznych : 12 cm . Pod zakład podłużny od strony desek należy położyć pas papy na tekturze lub welonie szklanym (np P64) o szer 30 cm tak aby ochronić deski od płomieni palnika gazowego. Dopiero na warstwę podkładową należy zastosować papę wierzchniego krycia modyfikowaną SBS  - zgrzewalną. Proponuję zastosowanie papy typu Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS.(grubośc 5,2 mm, osnowa z włókniny poliestrowej 200 gr/m2). Mozna równiez użyć papy wierzchniego krycia Polbit Extra WF Szybki Profil SBS (5,6 mm, włóknina poliestrowa 250 g/m2) lub papy Zdunbit Top 4,4 Szybki Profil SBS (4,4 mm grubości, wł.poliestroiwa 200 g/m2). Szczegóły w sprawie właściwości pap znajdzie Pan na : http://www.architekt.icopal.pl/?page=11
Mozna też zastosować układ jednowarstwowy do mocowania mechanicznego z użyciem papy modyfikowanej SBS na wzmocnionej włókninie poliestrowej o grubości 5,2 mm o nazwie MONODACH WM. Mocowanie papy do podłoża tak jak wyżej opisanej papy Vivadach PM .
 
 
W razie dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu telefonicznego.
 
 
Pozdrawiam
Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo Techniczne, Icopal S.A.
 
GGŁ, 2010.02.22
 
 

 

Witam Jestem zainteresowany kupnem waszych produktów, jednak przed ostateczną decyzją chciałbym uzyskać odpowiedzi na poniższe pytania. 1. Jaka jest paraprzepuszczalność Sun'X i na jakiej zasadzie działa skoro pokryta jest warstwą aluminium? Czy oferowany produkt Sun'X jest folią czy membramą? Zastanawiam się nad folią i chiałbym zastosować ją na deskowaniu pełnym. 2. Jaka jest gwarancja na papę na fundament Szybki Profil SBS w przypadku gdy nie zastosuje się całego systemu zabezpieczenia fundamentów proponowanych przez Icopal? 3. Czy wszystkie elementy wewnątrz dachu należy pomalować środkiem FireSmart Bio-P/Poż. czyli , krokwie, łaty, kontr łaty, deskowanie dachu, na którym będzie folia lub papa, a na zewnątrz preparatem Icopal Gontox np. podbitka? Czy może zastosować inne produkty waszej firmy? 4. Czy izolacja pozioma fundamentów folią jest lepszym rozwiązaniem niż papą? Pytam się gdyż w waszej ofercie do izolacji fundamentów jest tylko papa, a ja chciałbym rozważyć inne możliwości. Czy jeżeli zastosuję folię zamiast papy to czy mogę stosować wasze produkty do gruntowania Siplast Primer

Z poważaniem

Szymon B. Krapkowice


Szanowny Panie
Odpowiadając na Pańskie pytania:
Ad1. Jaka jest paraprzepuszczalność Sun'X i na jakiej zasadzie działa skoro pokryta jest warstwą aluminium?
Współczynnik paroprzepuszczalności Bariery Sun'X wynosi sd =1000 m. Jak widac nie jest to membrana paroprzepuszczalna a raczej paroizolacyjna. Stąd jej zastosowanie na połaci dachowej powinno uwzględniać jej właściwości paroizolacyjne - należy w specjalny sposób konstruować układ warstw dachowych . Szczegółowe informacje znajdzie Pan na: http://www.icopal.pl/index.php?page=xx
 
Ad 2. Czy oferowany produkt Sun'X jest folią czy membramą?
Bariera Sun'X nie jest folią w potocznym rozumieniu tego słowa membraną bitumiczną składającą się z trzech warstw: z hartowanej i walcowanej na gorąco włókniny poliestrowej o gramaturze 100 g/m2, warstwy hydroizolacyjnej - asfaltu modyfikowanego SBS o gram 210 g/m2 oraz z kompozytu aluminiowego o gram 70 g/m2, szczegóły na : http://www.icopal.pl/index.php?page=xx
 
Ad3. Zastanawiam się nad folią i chiałbym zastosować ją na deskowaniu pełnym.
Zastosowanie Sun'X na pełnym deskowaniu jest mozliwe . Należy zachować poprawny układ warstw dachowych: http://www.icopal.pl/index.php?page=rysunek2,          http://www.icopal.pl/index.php?page=realizacja
 
Ad 3. Jaka jest gwarancja na papę na fundament Szybki Profil SBS w przypadku gdy nie zastosuje się całego systemu zabezpieczenia fundamentów proponowanych przez Icopal?
Gwarancja na papę Fundament Szybki Profil SBS stosowana poza systemm Bezpieczny Fundament Icopal ale pod warunkiem używania jej w części podziemnej budynku lub do izolacji poziomej ław lub ścian (brak kontaktu z promieniowaniem słonecznym) wynosi 50 lat. Konieczny jest podkład gruntujący z Siplast primer Szybki Grunt SBS. Rejestracja Pisemnej Imiennej Gwarancji Jakości odbywa się poprzez stronę www.gwarancje.icopal.pl w ciągu 45 dni od daty zakupu. Przed zakupem papy prosze o zapoznanie sie ze stroną www.gwarancje.icopal.pl
 
Ad 4. Czy wszystkie elementy wewnątrz dachu należy pomalować środkiem FireSmart Bio-P/Poż. czyli , krokwie, łaty, kontr łaty, deskowanie dachu, na którym będzie folia lub papa, a na zewnątrz preparatem Icopal Gontox np. podbitka? Czy może zastosować inne produkty waszej firmy?
Wszystkie elementy wewnętrznej konstrukcji dachu powinny być zabezpieczone, ponieważ impregnacja wybranych elementów mija się z celem, nie daje bowiem gwarancji odporności konstrukcji na biokorozję
Szczegóły dotyczące zabezpieczenia drewna znajdzie Pan na : http://www.drewno.icopal.pl/
 
Ad5. Czy izolacja pozioma fundamentów folią jest lepszym rozwiązaniem niż papą?
Jest rozwiązaniem gorszym z uwagi na niewielką grubość folii a tym samym o wiele mniejszą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Prosze zapoznać się z informacjami na: http://www.fundament.icopal.pl/index.php?page=koszty&sub=2
http://www.fundament.icopal.pl/index.php?page=zagrozenia
 
Ad 6. Czy jeżeli zastosuję folię zamiast papy to czy mogę stosować wasze produkty do gruntowania Siplast Primer.
Folia jest materiałem, który Pan nie zgrzewa tylko rozkłada luzem w z wiązku z tym gruntowanie nie ma sensu. Podstawowym zadaniem gruntowania jest związanie pyłów powierzchniowych na podłożu z samym podłożem a tym samym zwiększenie siły przyczepności zgrzewanej papy do podłoża. Poza tym zbyt wczesne rozłożenie folii PE na zagruntowanym podłozu może spowodować jej zniszczenie przez ulatniające się opary rozpuszczalnika.
 
Nie jestem pewien czy odpowiedziałem wystarczajaco precyzyjnie na Pana pytania? jeśli chciąłby sie pan skontaktować powtrórnie to zachęcam do bezpośredniego kontaktu na niżej podany numer komórkowy lub tel stacjonarny.
 

Pozdrawiam

Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo techniczne, Icopal S.A

 

GGŁ, 2010.02.22


< 1 2 3 4 5 6 >
Serwis wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.Polityka cookies » X