Porady Icopal - pytania i odpowiedzi
Tematyka: 

PŁYTY HYBRYDOWE
(pytanie zamieszczone wMURATORZE, lipiec 2010)
 
Witam. Byłbym zainteresowany pokryciem hali o powierzchni dachu 505 m.kw. w systemie płyt hybrydowych. Prosił bym o wykaz potrzebnych materiałów na pokrycie dachu o pow. 505 m.kw. wraz z średnimi cenami u dystrybutora oraz średnim kosztem robocizny wykonanej przez wykwalifikowaną ekipę. Wykaz oraz średnie ceny potrzebne mi są do obliczenia kosztów na ową inwestycję. Jeśli to możliwe prosił bym też o kontakt do wykwalifikowanej ekipy zajmującej się wykonawstwem takich pokryć dachowych. Dach, o którym mowa, to stropodach z płyt żelbetonowych pokryty papą. Z góry uprzejmie dziękuję.
Jakub G, Lublin

 


Szanowny Panie,
Technologia Płyt Hybrydowych Icopal jest technologią nową  - pierwszy pilotażowy dach został wykonany wiosną tego roku. Idealnymi dachami pod układanie Płyt Hybrydowych są dachy płaskie ze spadkiem do 20% o podłożu betonowym. Możliwe jest również układanie Płyt Hybrydowych Icopal na dachach pokrytych starymi warstwami pap bitumicznych. W takim wypadku konieczne jest jednak wstępne przygotowanie podłoża. Należy oczyścić starą połać z grubych zanieczyszczeń, sprawdzić czy stare warstwy papowe są dobrze połączone z podłożem a istniejące odspojenia ściąć lub podkleić lepikiem na gorąco lub klejem bitumicznym (najlepiej aby klej bitumiczny nadawał się do kontaktu ze styropianem).  Niezwykle ważne jest również aby podłoże pod Płyty Hybrydowe Icopal  było równe. Ewentualne odchyłki od współpłaszczyznowości nie powinny przekraczać 5 mm. Jest to o tyle ważne, że Płyty Hybrydowe skleja się z podłożem za pomocą kleju bitumicznego i ewentualne nierówności powierzchni wpłyną na zdecydowanie większe zużycie kleju . Lokalne zagłębienia w powierzchni dachu o głębokości większej niż 5 mm należy wypełnić poprzez zgrzanie w to miejsce jednej lub kilku warstw pap zgrzewalnych, tak aby wyrównać podłoże. Tak przygotowaną połać dachową należy przed montażem Płyt Hybrydowych zagruntować jednokrotnie preparatem Siplast Primer Szybka Izolacja SBS. Zalecam również aby Płyty Hybrydowe w strefie narożnej i przyokapowej dachu, czyli tam gdzie istnieje największe prawdopodobieństwo oderwania połaci na skutek ssania wiatru, pomocować do podłoża za pomocą łączników mechanicznych. Średnie zużycie kleju Siplast Klej Szybki Styk do równego, zagruntowanego podłoża wynosi ok. 0,5-0,7 kg/m2

 

 

Płyty Hybrydowe Icopal można również układać na podłożu z blachy trapezowej. Jednak w tym wypadku należy się posiłkować mocowaniem mechanicznym za pomocą kołków dachowych na całości dachu. Można również zastosować klej poliuretanowy.
Technologia Płyt Hybrydowych Icopal idealnie nadaje się na dachy, na których ilość kominów, wywietrzaków, anten itp. jest stosunkowo niewielka. Zbyt duża liczba tego rodzaju przeszkód na dachu powoduje, że technologia ta staje się zbyt pracochłonna. Związane to jest z koniecznością precyzyjnej obróbki elementów Płyt Hybrydowych wokół elementów dachu (kominy, wentylatory, anteny itp.).

 

 

Ponieważ Pański dach ma powierzchnię 500 m2 to wystarczy, że zastosuje Pan Płyty Hybrydowe typu Alfa EPS Alu Syntan SBS. W przypadku dachu o powierzchni powyżej 1000 m2 konieczne jest zastosowanie płyt FireSmart EPS Alu Syntan SBS, które posiadają klasyfikację odporności dachu na ogień zewnętrzny Broof t1.
Nie wspomina Pan o grubości Płyty Hybrydowej przewidzianej do montażu. O grubości docieplenia decyduje oczywiście projektant  i wynika ona z planowanego przeznaczenia obiektu. Standardowo Icopal S.A. produkuje Płyty Hybrydowe o grubości 10 lub 15 cm. Ale możliwe jest stosowanie innych grubości docieplenia . Należy wtedy złożyć u producenta stosowne zamówienie.
Na koszt całego Systemu Płyt Hybrydowych składa się koszt samej Płyty Hybrydowej , kleju oraz robocizny
Poniżej przedstawiam Panu zestawienie kosztów tej technologii dla płyt Alfa EPS 150 Alu Syntan SBS (o grubości 15 cm) i porównanie kosztowe tej technologii do stosowanego na rynku rozwiązania z zastosowaniem płyt PSK o grubości 15 cm oraz papy zgrzewalnej  klasy 5 mm . (nie uwzględniono podkładu gruntującego, który w obu przypadkach jest taki sam). Zastosowano średnie ceny robocizny funkcjonujące w regionie centralnej Polski i oraz ceny detaliczne Płyt Hybrydowych.

 

 

Jak widać sam materiał jest w tym wypadku droższy o 2 zł 35 gr na 1 metrze kwadratowym. Jednakże cała technologia (wraz kosztem robocizny) jest tańsza. Kalkulacja powyższa zostało sporządzona bez uwzględnienia kosztów kleju Siplast Klej Szybki Styk SBS. Należy również zwrócić uwagę, że opcja z płytą PSK jest pozbawiona zabezpieczającej srebrnej powłoki wykonanej z lakieru Silver Primer Szybki Lakier SBS, w którą standardowo wyposażone są Płyty Hybrydowe Icopal. Powłoka ta odpowiedzialna jest za efekt „chłodnego dachu” – czyli znaczącego obniżenia temperatury połaci dachowej , a tym samym pomieszczeń pod dachem w miesiącach silnego nasłonecznienia dachu.

 

W drugim przypadku uwzględniono zastosowanie kleju do klejenia płyt: w przypadku Płyt Hybrydowych jest to klej Siplast Klej Szybki Styk SBS a w przypadku płyty PSK jest to zwykły wodny klej bitumiczny (nierekomendowany do stosowania )
Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z przedstawionymi powyżej obliczeniami i ich przeanalizowanie.
Wykonanie dachu w technologii Płyt Hybrydowych powinno być powierzone ekipie, która jest przeszkolona w tej właśnie technologii. Dlatego Icopal SA proponuje Panu odbycie przez pracowników firmy bezpłatnego szkolenia – najlepiej na dachu, który będzie wykonywany w przyszłości. Szkolenie będzie prowadzić trener Centrum Treningowego Icopal, który dojedzie na miejsce w umówionym dogodnym terminie. W tym celu bardzo proszę o kontakt z Panem Piotrem Koniecznym 601 366 713 oraz z trenerem Waldemarem Brzęczkiem tel: 601362749.
Zachęcam również Pana do dokładnego zapoznania się z zawartością strony internetowej
www.plytyhybrydowe.icopal.pl a w szczególności zachęcam do obejrzenia filmu z pierwszej realizacji dachu o powierzchni ok. 1000 m2 w technologii Płyt Hybrydowych.  Na stronie znajdzie Pan również wszelkie informacje dotyczące instrukcji montażu płyt, dokumenty związane z płytami (Aprobata techniczna, Deklaracja zgodności , karta techniczna). Zachęcam również do zarejestrowania gwarancji na Płyty Hybrydowe Icopal korzystając z naszej strony www.gwarancje.icopal.pl Pisemna Imienna Gwarancja Jakości na Płyty Hybrydowe Icopal : na zachowanie ich własciwości termoizolacyjnych i hydroizolacyjnych wynosi 20 lat. Warunkiem jest rejestracja gwarancji w okresie 45 dni po zakupie materiału.
W razie dodatkowych pytań do Pana dyspozycji są nasi doradcy techniczni na terenie całego kraju jak również służby techniczne w siedzibie firmy.
Życzę powodzenia  i pozdrawiam

 

Grzegorz Gładkiewicz , Doradztwo Techniczne Icopal S.A.


DLACZEGO DACH Z ODPORNOŚCIĄ OGNIOWĄ?
(pytanie zamieszczone w MURATORZE, maj 2010)
 
Jako Kierownik Budowy nadzoruję realizację przekrycia dachowego na obiekcie użyteczności publicznej; wielkość dachu około 5 000,00 m2 netto.
W projekcie zapisano układ dwuwarstwowy z termoizolacją z wełny mineralnej.
Chciałbym zrealizować pokrycie zgodnie z zasadami, tak by spełnić wszystkie wymogi wynikające z przepisów.
Budynek jest sklasyfikowany w klasie B.
Otrzymałem sporo propozycji z różnymi rozwiązaniami, oczywiście ceny szalenie zróżnicowane, ale również sposób termoizolacji; składający takie propozycje twierdzą, że są one zgodne z przepisami ponieważ spełniają wymóg NRO, czy to właściwy sposób i jedyne wymaganie ?

Adam K. z Łodzi


Absolutnie nie, wymóg NRO, jest podstawowym wymogiem jakim powinny podlegać stosowne w budownictwie materiały budowlane.
Klasyfikacja materiału jako Nierozprzestrzeniające Ognia jest oczywiście punktem wyjścia, absolutnie podstawowym.
W Pana przypadku bardzo istotnym czynnikiem – informacją jest Klasa B budynku, ten zapis definiuje wymogi stawiane dla przekrycia.
Przekrycie powinno spełniać wymóg odporności ogniowej 30 minutowej, przypominam dla przekrycia. Tak więc wymóg NRO oczywiście przy okazji tym bardziej, że rozwiązania z odpornością ogniową są dużo bardziej restrykcyjne niż samo NRO, NRO to wstęp.
Uwaga ogólna klasyfikacje układów Nierozprzestrzeniających Ognia dotyczą bardzo konkretnych układów warstw, literalnie ułożonych i aby dostosować się do zapisów, powinniśmy odtworzyć stworzony do badania układ.
Ale oczywiście w Pana przypadku jest wymaganie znacznie wyższe bo 30 minutowe.
30 minutowa odporność ogniowa to chyba najwyższe wymaganie jakie stawiane jest pokryciom dachowym. Idąc dalej rodzaje termoizolacji mogą być praktycznie dwojakie; jedną z nich jest wełna mineralna drugą płyty PIR.
Przytoczone termoizolacje mogą być oczywiście uzupełnione specjalnym rodzajem płyt styropianowych dedykowanych do systemów z odpornością ogniową, natomiast tylko dopełnione nigdy samodzielnie.
Bardzo ważne aby nie mylić odporności ogniowej całego przekrycia z odpornością ogniową części nośnej, świadomie zwracam na to uwagę ponieważ można spotkać niezrozumiałe propozycje z samym EPS dające podobno odporność np. 45 minutową, otóż absolutnie nie dotyczy to przekrycia, pamiętajmy o precyzyjnym rozszyfrowaniu zapisów dokumentów.
W chwili obecnej istnieje kilka możliwych udokumentowanych rozwiązań dających 30 minutową odporność ogniową.
Natomiast ważne jest aby było to rozwiązanie w pełni udokumentowane poparte odpowiednimi badaniami, najlepiej dokumentem najwyższej rangi czyli Aprobata Techniczna. Aprobata Techniczna w pełni definiuje rozwiązanie, zapisy precyzują technologię, wymagania, sposoby kontroli itd. itp.; ale i tu mamy bardzo duże zróżnicowanie, warto prześledzić i wybrać najlepsze rozwiązanie.                
 

fot 1  Całkowicie zniszczony dach po pożarze budynku

 

 

Fot 2. Sasiadujący dach zrealizowany w technologii FireSmart służył strażakom jako pomost w trakcie gaszenia pożaru dachuobiektu (z fotografii 1). Jak widać dach w technologii FireSmart nie uległ zniszczeniu.

 

Piotr Maciągowski

Object Sales Team Icopal

601 725 479


CZY MOZNA ZAPOBIEC ZAWILGOCENIU ŚCIAN DOMU?
(pytanie zamieszczone w MURATORZE  w maju 2010)
 
Witam.
Mieszkam w starym zawilgoconym domu. Od lat walczę z wilgocią na ścianach – odpada z nich tynk i łuszczy się farba. Ściana jest mokra do wysokości od 50 do około metra nad poziom podłogi. Najbardziej widoczne zawilgocenie jest na ścianie północnej domu. Od wielu lat walczę z tym problemem dosuszając ściany nagrzewnicą elektryczną ale przynosi to efekty na miesiąc - dwa, potem wraca wszystko „do normy”. W jaki sposób spowodować aby ściana nie ulegała zawilgoceniu – wydaje mi się, że wilgoć wchodzi w ścianę od ziemi? Może posiadacie jakieś środki czy papy, które zapobiegną zawilgacaniu ścian? Bardzo proszę o informacje na ten temat.
Pozdrawiam
Krzysztof K., Szczecin

Szanowny Panie Krzysztofie
W Pana przypadku prawdopodobnie mamy do czynienia z typowym przykładem podciągania kapilarnego wilgoci. Ma ono miejsce wszędzie tam, gdzie woda z gruntu wnika w ściany fundamentowe i nie napotykając na jakąkolwiek barierę wodochronną wędruje dalej ku górze na skutek sił napięcia powierzchniowego, zawilgacając trwale ścianę powyżej powierzchni terenu. Wraz z wodą wędrują w górę ściany również sole mineralne zawarte w gruncie. Woda odparowując ze ściany pozostawia na jej powierzchni charakterystyczne białe wysolenia, które układają się wzdłuż ściany w pasie równoległym do powierzchni terenu. Wysokość, na której powstają te białawe wysolenia to ok. 1- 2 m ponad powierzchnię terenu. Mogą one być widoczne zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz budynku. Wraz z zawilgoceniem dochodzi do zniszczeń tynku, powłok malarskich i do łuszczenia się farby.
 
 
Jeśli taki jest charakter zniszczeń również w przypadku Pańskiego domu to z całą pewnością przyczyną tego zjawiska jest brak lub bardzo słaba jakość poziomej bariery wodochronnej w ścianach fundamentowych lub nadziemnych budynku. Zazwyczaj barierę taką układa się na ławach fundamentowych w gruncie oraz na ścianach fundamentowych około 30 cm nad powierzchnią terenu. Szczególnie ta druga warstwa wykonana najczęściej z papy bitumicznej chroni ścianę powyżej poziomu terenu przed wodą transportowaną z gruntu oraz przed rozbryzgami wody z opadów atmosferycznych. Woda ta może również doprowadzić do zawilgocenia ściany.
Jeśli tej bariery nie ma - a jest to bardzo częsty przypadek w starych budynkach zlokalizowanych na podmokłych terenach - to należy ją odtworzyć.
Icopal S.A. posiada w swojej ofercie unikalny produkt o nazwie DRYZONE Suchy Mur Icopal przeznaczony do odbudowywania poziomej bariery wodochronnej w murach zawilgoconych na skutek podciągania kapilarnego wilgoci. Produkt ten jest produkowany od 10 lat w Wielkiej Brytanii w firmie Safeguard Europe i oferowany na tamtejszym jak również na europejskim rynku. W Polsce wyłączność na sprzedaż Dryzone ma Icopal S.A. i oferuje go pod handlową nazwą Dryzone Suchy Mur Icopal.
 
 
 
Preparat ten bazuje na związkach krzemianowych wytwarzających w spoinach między cegłami muru nieprzenikliwą dla wody hydrofobową barierę. Aplikacja środka jest bardzo prosta . W zasadzie każdy użytkownik zawilgoconych pomieszczeń, bez specjalistycznego przygotowania może samodzielnie wykonać w sposób profesjonalny zabezpieczenie ścian. Do aplikacji preparatu jest jedynie konieczna wiertarka z wiertłem 12 mm oraz aplikator do wyciskania preparatu z tub bezpośrednio do nawierconych otworów. Warto się również zaopatrzyć w młotek i przecinak do usunięcia starego zainfekowanego przez pleśnie i grzyby tynku oraz w wilgotnościomierz i detektor do wykrywania przewodów elektrycznych i wodociągowych w murach.
 
 
Aplikacja preparatu polega na wywierceniu w linii zaprawy murarskiej w ścianie poziomej linii nawiertów wiertłem o średnicy 12 mm . Otwory należy wykonać co 12 cm. Następnie za pomocą aplikatura należy wprowadzić do każdego otworu osobno porcję kremu. I to właściwie wszystko. Warto aby stary tynk przed wykonaniem aplikacji został w całości usunięty – zawiera on bowiem dużą ilość soli oraz często pleśń i grzyby.
 
Pierwsze efekty działania preparatu są widoczne po trzech – sześciu miesiącach. Całkowite osuszenie zawilgoconej ściany zależy od stopnia jej zawilgocenia, grubości ściany , materiału z którego jest zbudowana oraz warunków cieplno – wilgotnościowych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Szczegółowa instrukcja wykonania zabezpieczenia ścian z użyciem preparatu dostępna jest na stronie www.suchymur.icopal.pl.
Znajdzie Pan tam również film instruktażowy, w którym zawarte są informacje o samym produkcie, jego producencie oraz sposobie aplikacji. Zamówienie preparatu jest możliwe wyłącznie poprzez sklep internetowy za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej.
Na poprawne działanie środka możliwe jest uzyskanie 15 letniej Imiennej Gwarancji Jakości . Jest to gwarancja płatna co oznacza, że inwestor chcąc ją uzyskać powinien zakupić produkt Dryzone Suchy Mur Icopal w specjalnej wyższej cenie oraz wyrazić zgodę na płatną wizytę specjalisty Icopal S.A. przed aplikacją produktu oraz w rok i dwa lata po jego zaaplikowaniu. Szczegóły dotyczące płatnej Gwarancji Jakości na działanie produktu Dryzone Suchy Mur Icopal znajdzie Pan również na stronie www.suchymur.icopal.pl
Warto na koniec zwrócić uwagę na fakt, że Dryzone Suchy Mur Icopal jest w stanie zapobiec zawilgacniu ścian pochodzących wyłącznie z podciągania kapilarnego wilgoci, które jest skutkiem braku prawidłowej poziomej bariery wodochronnej w murze. W innych przypadkach zawilgoceń ściany jest on nieskuteczny. W starych budynkach bardzo często dochodzi do zawilgocenia ściany, z bardzo wielu innych niż podciąganie kapilarne przyczyn. Wilgoć na ścianach może pochodzić z kondensacji pary wodnej w pomieszczeniu – ma to miejsce w budynkach nieocieplanych, szczelnie zamkniętych, w których nie ma odpowiedniej instalacji nawiewno – wywiewnej. Zawilgocenie może powstawać również z powodu nieszczelnych rur wodociągowych czy kanalizacyjnych, nieszczelności pokrycia dachowego, czy zamakania ścian wystawionych na silne zacinające deszcze. Umiejętne zidentyfikowania źródła zawilgocenia jest bardzo istotne przed podjęciem decyzji o zakupie kremu Dryzone Suchy Mur Icopal – pozwoli to na uniknięcie w przyszłości rozczarowań związanych z ewentualnym brakiem efektu osuszenia ściany.
 

Pozdrawiam

Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo techniczne Icopal S.A.


Szanowni Państwo,
Na wiosnę ruszłem z budową. Niestety jesienią nie zdążyłem zadaszyć budynku. Postanowiłem, że dach pokryję Waszą Decrą. Niestety wykonawca (dekarz) jest tak obłożony pracą, że będę mógł go wynająć dopiero późnym latem a być może nawet dopiero jesienią. Co mam robić?  Chciałbym kontynuować budowę a do tego niezbędne jest zadaszenie budynku. W dodatku cieślę wynająłem już teraz i budowa więźby rusza za dwa tygodnie. Nie chciałbym robić pełnego deskowania bo w przypadku Decry to zbędne koszty. Czy możecie mi coś zaproponować aby dach mógł być zadaszony przez cały okres lata i aby poszycie mogło funkcjonować w późniejszym okresie już po położeniu Decry? Czytałem na waszych stronach internetowym o jakichś szybkich barierach – nie jestem pewien czy to wykorzystać? Czy są na tyle trwałe , ze wytrzymają mi przez całe lato?
Proszę o szybka odpowiedź
Jan. W Grodzisk M.

Panie Janie
Oczywiście najlepiej wykonywać pokrycie zasadnicze łącznie z więźbą dachową. Jeśli jednak nie jest Pan w stanie tego wykonać to może Pan zastosować bezpośrednio na krokwie membranę o nazwie Fel’X Szybka Bariera SBS. Jest to rodzaj szczelnej hydroizolacyjnej membrany bitumicznej wykonanej na bazie osnowy z włókniny poliestrowej (1) o gramaturze 100 g/m2 (umiejscowionej pod warstwą bitumu) oraz włókniny polipropylenowej (3) o gramaturze 30 g/m2 (umiejscowionej pod warstwą bitumu). Sam bitum (2) o gramaturze 350 g/m2 w Barierze Fel’X jest w pełni modyfikowany elastomerem SBS co zapewnia jego odporność na promieniowanie UV.
                     
 
Budowa membrany jak widać jest bardzo złożona, co daje jej odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz odporność starzeniową . Jest to w Pana przypadku bardzo ważne, ponieważ ma ona być odporna na destrukcyjne oddziaływanie słońca przez okres co najmniej 6 miesięcy i to podczas lata. Ponadto warstwa wierzchnia umżliwia bezpieczne poruszanie się po połaci dachu bez niebezpieczeństwa ześlizgnięcia się z niej (dotyczy oczywiście dachów o umiarkowanym spadku połaci).
 
W Pana przypadku odpowiednia byłaby również bliźniacza Bariera o nazwie Sun’X, która zamiast wierzchniej włókniny polipropylenowej posiada refleksyjny kompozyt aluminowy o gr 70 gr/m2 (3) odbijający większość promieniowania słonecznego padającego na dach.
 
 
 
Powoduje ona, że pomieszczenia pod dachem nie nagrzewaja się oraz odporność na starzenie się materiału pod wpływem oddziaływania promieniowania słonecznego jest jeszcze bardziej ograniczona. Szybka Bariera Fel’X posiada 25 letnia Pisemna Imienną Gwarancje Jakości Icopal , w przypadku Bariery Sun’X to aż 35 lat. Gwarancja dotyczy oczywiście trwałości barier wewnątrz pokrycia dachowego przy pokryciu go dachówką , blachą dachową  bądź Decrą. Nie można ich narażać na długotrwały wieloletni wpływ zewnętrzych odziaływań środowiskowych.
W Pana przypadku wystarczającą odpowiednią szczelność można uzyskać wykonując zakłady poprzeczne pomiędzy poszczególnymi brytami Bariery o szerokości 10 cm. Sklejenie i uszczelnienie zakładów odbywa się przy zastosowanie obustronnie klejącej, butylowej, wysokosczepnej systemowej taśmy o nazwie Tape’X. Na okres do montażu zasadniczego pokrycia z Decry proszę raczej nie montować systemowej wentylacji dachu w postaci elementów Ven’X.
         
Należy ja dopiero wykonac bezpośrednio przed ułożeniem poszycia z Decry.
Poza tym System Szybkich Barier Generacji X zawiera również preparaty do impregnacji więźby dachowej przeciwko owadom – technicznym szkodnikom drewna, pleśni oraz impregnujące przeciwogniowo.:
Więcej szczegółowych informacji , łącznie z rysunkami przekrojowymi, precyzyjnymi opisami Systemu Szybkich Barier Generacji X , dokumentacją produktową, filmami  oraz opisem poszczególnych elementów Systemu znajdzie Pan na :
www.x.icopal.pl
W razie ewentualnych pytań jestem oczywiście do Pańskiej dyspozycji.
mgr inz. Grzegorz Gładkiewicz
Doradztwo techniczne Icopal S.A.
603 890 280

 

GGŁ 18.04.2010


Witam!

Dom z 1935, cegła, szer muru 66 cm, nieotynkowany, zaprawa wapienno-piaskowa, dł. muru (ścian zewnętrznych 35m, dł .ścian nośnych 50 m.Widoczne zawilgocenia w rogach i podchodzące zacieki do 45 cm od podłogi w górę, miejscami czarne zabarwienia (grzyb?).Czytałem i obejrzałem waszą płytę CD w Muratorze. Czciałbym się dowiedzieć ile wstępnie, (około) kosztowałby system iniekcji Dryzone dla mojego domu! Z powazaniem

W. L. , Pabianice.


 

Szanowny Panie,

Dziękujemy za zapoznanienie się z naszą ofertą i zainteresowanie się unikalnym kremem do iniekcji murów tworzącym poziomą barierę hydroizolacyjną odcinającą wilgoć pochodzenia kapilarnego.

W ząłączeniu podaję ceny na DRYZON SUCHY MUR ICOPAL oraz na aplikator do iniekcji kremu:

- 1 tuba 600 ml DRYZON SUCHY MUR ICOPAL - 105 PLN + VAT

- 1 aplikator końcówką - 219 PLN + VAT

Koszty wysyłki zamówionych produktów pocztą kurierską pozostają po Pani stronie.

Jednocześnie informuję, że jeśli chciałaby Pan nabyć Dryzone Suchy Mur Icopal z 15 letnią Imienną Gwarancją Jakości na skutecznośc bariery przeciwwilgociowej to cena 1 tuby produktu wynosi 145 zł + VAT oraz konieczne są trzy płatne wizyty serwisowe, szczegóły w sprawie gwarancji na: http://www.suchymur.icopal.pl/?page=13.

Sprzedaż kremu hydrofobowego DRYZONE SUCHY MUR ICOPAL będzie prowadzona przez nasz sklep internetowy (www.sklep.icopal.pl), który wystartuje zaraz po Świętach Wielkanocnych. Aktualnie jeśli wyraża Pan chęć zakupu kremu DRYZONE SUCHY MUR ICOPAL oraz aplikatora to proponuję aby wysłał Pan na mój adres mailowy zamówienie z podanymi szczegółowym adresem oraz ilością zamawianych produktów, zostanie Panu wystawiona faktura PROFORMA, po zapłaceniu której cała przesyłka zostanie Panu dostarczona w ciągu kilku dni łącznie z fakturą zakupu.

Jednak przed dokonaniem zakupu proponuję wypełnić ankietę znajdującą się na stronie www.suchymur.icopal.pl i przesłać ją zwrotnie wraz ze zdjęciami na nasz adres - chcemy mieć pewność czy mamy jednoznacznie do czynienia z podc.iąganiem kapilarnym. Przed zakupem proszę się równiez zapoznać z tabelą przeliczeniową i instrukcją aplikacji http://www.suchymur.icopal.pl/?page=21

Jeżeli chce Pan zabezpieczyć wszystkie ściany? (85mb) - to powinien Pan zużyć około 75-80 kiełbas.

W przypadku pytań, proszę o kontakt telefoniczny.

 

Pozdrawiam/Best regards

Leszek Bajko

Icopal S.A.

e-mail:pllba@icopal.com

mobile: +48 605 322 472


< 1 2 3 4 5 >
Serwis wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.Polityka cookies » X