Porady Icopal - pytania i odpowiedzi
Tematyka: 

 

Mam płaski dach o małym spadku, kilkakrotnie pokryty konwencjonalną papą położoną na podłożu betonowym (stropodach). Powierzchnia jest w zasadzie równa, bez pęcherzy i innych deformacji. Ze względu na powtatrzające sie przecieki zamierzam przeprowadzic remont przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, stąd pytania: 1. Czy można bezpośrednio położyć nawierzchniową papę termozgrzewalną n.p. klasy PY 250 S5, bez papy podkładowej i bez usuwania i utylizacji starej papy? 2. Czy można taką operację przeprowadzić przy temperaturze powietrza dodatniej, oczywiście bez opadów, n.p. w pogodne dni marca?

Jan F. Józefów


Szanowny Panie Janie

Papa , którą Pan wymienił w zapytaniu (PY 250 S5) jest prawdopodobnie papą niemodyfikowaną - oznaczenie, które Pan zacytował nie jest kompletne. Papa modyfikowana elastomerem SBS posiadałaby oznaczenie PYE, papa modyfikowana plastomerem APP oznaczenie PYP. Jeśli nie byłoby w oznaczeniu papy tego typu kodu to oznacza to papę niemodyfikowaną. Kolejne litery :PV 250 oznaczają osnowę z włókniny poliestrowej o gram 250 g/m2 ; S5 - papa zgrzewalna o grubości ok 5 mm. W przypadku zastosowania papy niemodyfikowanej musi się Pan liczyć w przeciągu kilku - najdalej dziesięciu lat po zastosowaniu z koniecznością konserwacji z uwagi na postępujący proces starzenia asfaltu. Brak modyfikacji może również wpłynąć na jej łamliwość w niskich temperaturach w okresie montażu. Papy niemodyfikowane powinno się układać w temperaturach powyżej +5 st C, podczas gdy niemodyfikowane również w temperaturach poniżej zera (przy spełnieniu dodatkowych warunków). Ponadto papy modyfikowane nie wymagają konserwowania przez cały okres użytkowania (30-50 lat) . Czy taką papę można ułożyć jednowarstwowo na dachu? Oczywiście, że tak. Przy zostawieniu starych warstw pokryć papowych ułożenie dodatkowej warstwy papy (każdego rodzaju - nawet najtańszej) traktujemy jako remont starego pokrycia i dodanie nowej uzupełniającej warstwy pokrycia papowego. Jeśli byłby to dach nowy to o fakcie, czy na taki dach można zastosować jednowarstwowe pokrycie papowe decyduje producent i jest to określone w deklaracji zgodności. Podłoże powinno być zagruntowane podkładem gruntującym, który zwiększy siłę przyczepności papy do podłoża oraz wstępnie zamiecione z grubych zanieczyszczeń i wyrównane aby zachować prawidłowy spadek połaci i umożliwic bezproblemowe odprowadzenie wody opadowej.

Jednakże przy ułożeniu papy na stare warstwy pokryć papowych (często zawilgoconych) może dojść do powstawania pęcherzy dachowych wypełnionych powietrzem i parą wodną pod warstwą nowej papy zgrzewalnej. Dzieje się tak bardzo często podczas letniej upalnej pogody. Powstawanie pęcherzy dachowych jest niekorzystne z uwagi na odspojenie papy od podłoża co wiąże się z możliwością jego zerwania z dachu (np podczas wichur). Dlatego Icopal S.A. zaleca stosowanie pap z wbudowanym systemem wentylacji podłoża papowego. W naszej ofercie są to papy typu Szybki Syntan SBS: dla dachów mocno zawilgoconych Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS bądź dla dachów mniej zawilgoconych Termik Top 5,2 Szybki Syntan SBS. Podłoże nalezy zagruntować środkiem gruntującym Siplast Primer Szybki Grunt SBS. Okresy Pisemnej Imiennej Gwarancji Jakości Icopal na tak wyremontowane dachy (w układzie jednowarstwowym) wynosi w przypadku pierwszej papy 20 lat a w przypadku drugiej 15 lat. Sczegóły znajdzie Pan na stronach www.syntan.icopal.pl oraz www.gwarancje.icopal.pl

Dodatkowo pomalowanie dachu srebrnym lakierem zabezpieczającym Silver Primer Szybki Lakier SBS powoduje wydłużenie okresu gwarancji o dalsze 3 lata oraz powoduje, że dach nie nagrzewa się podczas bezpośredniego nasłoneczniena. Szczegóły dotyczące lakieru znajdzie Pan na www.siplast.icopal.pl

W razie dalszych zapytań proszę o telefon bądź e-mail.

 

Pozdrawiam

Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo Techniczne Icopal S.A.

 

GGŁ 1.03.2010


 

Witam Jestem zainteresowana papą http://www.icopal.pl/index.php?page=technologia-szybki-syntan-sbs (Technologia Szybki Syntan SBS WENTYLACJA I HYDROIZOLACJA DACHÓW PŁASKICH). Chciałam się zapytać ile potrzeba materiału (gwarancja 45lat ) na dach o wymiarach w przybliżeniu 11m na 10m . Czy gwarancja 45lat to chwyt marketingowy jeśli nie to proszę napisać co obejmuje gwarancja . Jeśli chciałabym kupić papę jak jest z dostawą .

Edyta W, Kędzierzyn Koźle


 

Szanowna Pani Edyto

 
Pokrycie hydroizolacyjne zarówno dachu nowowykonywanego jak i istniejącego można wykonać w technologii Szybki Syntan SBS i w zależności od przyjętego układu hydroizolacyjnego uzyskać na takie pokrycie Pisemną Imienną Gwarancję Jakości Icopal w wysokości od 20 do 45 lat.
 
 Okres 45 letni Gwarancji określa następujący układ hydroizolacyjny :
 
- podłoże dachu zagruntowane preparatem gruntjącym Siplast Primer Szybki Grunt SBS
- papa podkładowa z funkcją wentylowania podłoża Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS
- papa wierzchniego krycia zgrzewalna Polbit Extra WF Szybki Profil SBS
- lakier zabezpieczający Silver Primer Szybki Lakier SBS
 
Dokładny rysunek rozwiązania wyżej wymienionego jak równiez niektórych detali dachowych znajdzie Pani w "Edytorze Gotowych Rozwiązań Technologii Szybki Syntan SBS" dostępnym w rozdziale :"Edytor gotowych rozwiązań AutoCad" na www.syntan.icopal.pl. Po uzyskaniu dostępu do Edytora proszę wybrać odpowiednie założenia. Pokrycie dachowe z 45 letnią Pisemną Imienną Gwarancją Jakości scharakteryzowane jest oznaczeniem: 114, 214 lub 224. Po zatwierdzeniu rozwiązania można je obejrzeć zarówno w programie Auto Cad (pliki .dwg) jak Acrobat Reader (pliki .pdf).
 
Rejestrację Pisemnej Imiennej Gwarancji Jakości Icopal może Pani dokonać samodzielnie po wejściu na stronę www.gwarancje.icopal.pl . Po wprowadzeniu koniecznych danych (rodzaj układu hydroizolacyjnego objętego gwarancją, miejsce wbudowania papy, imię i nazwisko oraz adres), otrzyma Pani wygenerowaną przez stronę www.gwarancję.icopal.pl indywidualną Kartę Gwarancyjną , którą można wydrukować i stanowiącą, wraz z Ogólnymi Zasadami Udzielania Gwarancji i fakturami zakupu, dokument potwierdzający uprawnienia gwarancyjne. Zarejestrowana Pisemna Imienna Gwarancja Jakości jest równiez przechowywana w naszej bazie przez cały okrs gwarancyjny. Jedynym warunkiem, który należy spełnić to konieczność zarejestrowania gwarancji na www.gwarancje.icopal.pl w ciągu 45 dni od daty nabycia produktów w hurtowni budowlanej
 
Pisemna Imienna Gwarancja Jakości Icopal w wysokości 45 lat na wyżej wymieniony układ hydroizolacyjny obejmuje :
a. pełną hydroizolacyjność pokrycia dachowego,
b. trwałość powłoki syntanowej w papie podkładowej Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS , co jest równoznaczne z trwałością i poprawnym działaniem systemu dystrybucji gazów i pary wodnej pod pokryciem z papy, a tym samym z prawidłowym przyleganiem pokrycia z papy do zagruntowanego podłoża i nietworzeniem się lokalnych skupisk gazów i wybrzuszeń pokrycia .
 
Pisemna Imienna Gwarancja Jakości Icopal nie obejmuje jakości prac dekarskich. Gwarancję wykonawczą zawsze wystawia firma wykonawcza. Pokrycie w technologii pap aktywowanych termicznie Szybki Syntan SBS powinna wykonywać firma dekarska , której pracownicy uzyskali imienne Certyfikaty ukończenia szkolenia w zakresie technologii Szybki Syntan SBS.
 
 
Na dach o powierzchni 110 m2 potrzebne są następujące ilości podstawowych materiałow pokryciowych:
- preparat gruntujący Siplast Primer Szybki Grunt SBS: 110 m2 x 0,2 l/m2 = 22 litry  
 ( w przypadku konieczności gruntowania starych pokryć papowych lub podłoża betonowego bardzo nierównego zużycie może wzrosnąć do 0,5 l/m2 podłoża)
- papa podkładowa z funkcją wentylowania podłoża Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS: 110 m2 x 1,2 = 132 m2 ; należy przyjąć 140 m2 czyli 14 rolek po 10 m2 w rolce
 (1,2 oznacza bezpieczny współczynnik zużycia papy podkładowej z uwzględnieniem zakładów poprzecznych i podłużnych oraz podstawowych obróbek dekarskich)
- papa wierzchniego krycia zgrzewalna Polbit Extra WF Szybki Profil SBS: 110 m2 x 1,2 = 132 m2 ; należy przyjąć 135 m2 czyli 27 rolek po 5 m2 w rolce
 (1,2 oznacza bezpieczny współczynnik zużycia papy wierzchniego krycia z uwzględnieniem zakładów poprzecznych i podłużnych oraz podstawowych obróbek dekarskich)
- lakier zabezpieczający Silver Primer Szybki Lakier SBS: 110 m2 x 0,4 l/m2 = 44 litry  
 ( zabezpieczenie lakierem posypki papy wierzchniego krycia może wynosić od 0,35 do 0,5 l/m2 papy)
 
 
Szczegóły techniczne oraz wszelkie dokumenty związane z wymienionymi produktami znajdzie Pani na www.syntan.icopal.pl
 
Bardzo proszę o zapoznanie się również ze stroną www.gwarancje.icopal.pl a w szczególności z:
http://www.gwarancje.icopal.pl/index.php?page=coto
http://www.gwarancje.icopal.pl/gwarancja_jakosci.pdf
http://www.gwarancje.icopal.pl/tabele.pdf                                   (tabela nr 2)
 
 
 
Zakupu papy mozna dokonać w hurtowniach budowlanych współpracujących z ICOPAL S.A.: http://www.syntan.icopal.pl/wentylacja/?page=dystrybucja&sub=2
 
W razie wątpliwości i nastepnych zapytań zachęcam do kontaktu.
 
 

Pozdrawiam

Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo Techniczne,  Icopal S.A.

 

GGŁ, 18.02.2010

 


Muszę wykonać na wielorodzinnym budynku mieszkalnym remont kapitalny istniejącego pokrycia stropodachu niewentylowanego o spadku 8% na pow. 140 m2. Konieczne będzie ocieplenie jego konstrukcji, zabudowa wylazu np. typ "Kominiarczyk" oraz wykonanie prawidłowej hydroizolacji i wentylacji pokrycia. Rozważam zastosowanie systemu "Szybki Syntan SBS", który - jak przeczytałem - jest dostępny z aplikacją przez rekomendowane przez Was firmy usługowe.- proszę o taki adres(y). Jestem zainteresowany również Państwa doradztwem z zakresu optymalnego rozwiązania technicznego w/w problemu oraz ewentualnych kosztów. Dziękuję z góry za odpowiedź.

 

Andrzej S. Sosnowiec


Szanowny Panie Andrzeju

 

Zastosowanie papy typu Szybki Syntan SBS w tym przypadku jest jak najbardziej słuszne. Proponuję wykorzystac układ dwuwarstwowy . Jako warstwa podkładowa powinna zostać uzyta papa Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS a jako warstwa wierzchniego krycia któraś z pap typu Szybki Profil SBS. Podłoże należy zagruntować podkładem gruntującym Siplast Primer Szybki Grunt SBS. W zalezności od tego jaki układ hydroizolacyjny Pan wybierze tak długą Pisemną Imienna Gwarancję Jakości Pan otrzyma. Układ z papami Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS + Polbit Extra WF Szybki Profil SBS daje 40 lat Pisemnej Gwarancji podczas gdy układ Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS + Junior Top 4,4 Szybki Profil SBS daje "tylko" 30 lat . Rejestracja gwarancji i uzyskanie karty gwarancyjnej odbywa się za pośrednictwem strony www.gwarancje.icopal.pl.

Montaż wyłazu dachowego KOMINIARCZYK łącznie z pokryciem dwuwarstwowym opisanym wyżej znajdzie Pan pod tym linkiem.

 

Więcej Szczegółów znajdzie Pan na www.syntan.icopal.pl

 

Ceny pap Szybki Syntan SBS, podkładu gruntującego oraz wyłazu dachowego KOMINIARCZYK uzyska Pan w firmie dystrybucyjnej w Pana regionie - link.

 

W przypadku zapytań technicznych jestem do Pana dyspozycji

 

Pozdrawiam

Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo Techniczne,  Icopal S.A

 

GGŁ/5.02.2010


Na dachu mam papę, która uległa zniszczeniu na skutek działania warunków atmosferycznych. Na jej powierzchni porobiły się pęcherze, obawiam się, że wkrótce dach zacznie cieknąć, nie mówiąc już o tym, że wygląda to bardzo nieestetycznie. Jak naprawić papę?

Mariusz Sz.


Można podejrzewać, że w przypadku, który Pan opisał zastosowana papa użyta była na dachu bez żadnego systemu wentylacji podłoża. Z tej właśnie przyczyny powstały liczne, widoczne na zdjęciach pęcherze dachowe. Ich naprawianie nie przyniesie długotrwałego efektu – należy wykonać nową warstwę pokrycia.

W zaistniałej sytuacji zgrzewanie na istniejące podłoże papy zgrzewalnej jest błędem. Najpierw należy usunąć przyczynę powstawania pęcherzy. Aby poprawnie wykonać pokrycie dachu należy użyć papy z funkcją wentylacji podłoża. Polecam papy Icopal z rodziny Szybki Syntan SBS. Są to papy występujące w wersji jednowarstwowej z wbudowanym systemem wentylacji podłoża lub dwuwarstwowe : papy podkładowe z systemem wentylacji i papa zgrzewalna wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS.

Polecam Panu papę jednowarstwową z funkcją wentylacji, którą układa się na zagruntowane podłoża za pomocą środka gruntującego Siplast Primer Szybki Grunt SBS. Papy tej nie należy zgrzewać a jedynie aktywować termicznie jej spodnią powierzchnię. Wcześniej oczywiście należy naprawić istniejące podłoże poprzez rozcięcie istniejących pęcherzy, podklejenie ich lepikiem na gorąco i wyrównanie istniejących zagłębień na powierzchni dachu.

Po więcej szczegółów zapraszam Pana na www.syntan.icopal.pl

Pozdrawiam

Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo Techniczne, ICOPAL S.A.


Jaką wilgotność powinno mieć podłoże betonowe, na którym będzie położona papa termozgrzewalna? Po jakim czasie od betonowania można zagruntować podłoże i przygrzać papę?

Adam G. Wieluń


Szanowny Panie,
Zgodnie z Instrukcją Układania Pap Zgrzewalnych , (opublikowaną na www.icopal.pl), wilgotność podłoża przed zgrzaniem pap asfaltowych powinna być niższa od 6%. W przypadku większej wilgotności należy się liczyć z niższą przyczepnością papy do podłoża oraz z tworzeniem się pęcherzy dachowych. Podłoże oczywiście powinno być zagruntowane preparatem gruntującym (Siplast Primer Szybki Grunt SBS). Papę można układać na nowo wykonanym dachu po całkowicie zakończonych procesach wiązania cementu (28 dni od wylania dachu).

Icopal S.A. ma w swojej ofercie papy aktywowane termicznie typu Szybki Syntan SBS  z wbudowaną funkcją wentylacji podłoża, jednowarstwowe (Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS) oraz dwuwarstwowe (papa podkładowa Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS + papa wierzchnia zgrzewalna typu Szybki Profil SBS). Układy te zapewniają pewne odprowadzenie wilgoci z dachu i prawidłową przyczepność papy do podłoża. Szczegółowe informacje na temat pap Szybki Syntan SBS wraz z rysunkami układów hydroizolacyjnych rekomendowanych przez ITB, Warszawa, znajdzie Pan na stronie www.syntan.icopal.pl. Proszę zapoznać się z tabelą rozwiązań pokryć dachowych w technologii Szybki Syntan SBS,

Pozdrawiam

Grzegorz Gładkiewicz, Doradztwo Techniczne , ICOPAL S.A.


< 1 2 >
Serwis wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.Polityka cookies » X